Arkiv för kategori: Skrivelser

Till Valhallskonsortiet angående ”Byggnation i Skälderviken”

Skälderviken 2003-05-23 Valhallskonsortiet  C/o Sven-Åke Andersson Trumpetaregränden 5 226 39 Lund Angående ”Byggnation i Skälderviken” Tack för att ni efterfrågar våra synpunkter på hur områdena i byn skall disponeras. I artikeln i NST som du hänvisar till, uttrycker jag min oro för vad en nedläggning av F-10 skulle få för konsekvenser för de människor som […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Från Tekniska nämndens arbetsutskott om Torget i Skälderviken

ÄNGELHOLMS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2003-08-14 § 27 Kostnadsberäkning Torget i Skälderviken Skeldervikens Byalag har i brev framfört önskemål om upprustning av torget i Skälderviken. En grupp inom Skeldervikens Byalag har arbetat med miljön i centrala Skälderviken. Gruppen tog fram förslag där man önskade en bättre helhet mellan ICA-affären och torget, omdisponering av parkeringsplatserna, […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Kommunstyrelsen om GC-väg fram till Barkåkra kyrka

Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Skälderviken 2002-09-03 Angående GC-väg fram till Barkåkra Kyrka. Det framkom vid gårdagens styrelsemöte med Skeldervikens Byalag att ett flertal i byn har framfört önskemål om att gc vägen som går förbi F-10 förlängs fram till Barkåkra Kyrka. Många äldre vill gärna kunna gå eller cykla ut till kyrkogården för […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera