Gamla Hamnens dag

Kategori: Artiklar | Kommentarer är stängt

Sven Jons brygga 2024

Skeldervikens Byalag bygde bryggan 2013 med hjälp av Ängelholms kommun, sponsorer och inte minst av alla entusiaster som fick en planka graverad som tack. Bryggan sköts och underhålls helt av Skeldervikens Byalag. Vi har kostnader för material, allt arbete är ideéllt.
Kostnader i år: En förlängning av räcket längst ut på bryggan. Nya bänkar efter att de gamla slagits sönder och kastats i sjön.
Det är just nu färdiggraverat men det finns fortfarande en möjlighet för alla att bidra med en slant.
Bryggruppen

Swicha ditt bidrag 123 374 88 86 märk:Bryggan

Kategori: Artiklar | Kommentarer är stängt

Oroliga bybor – vad händer i Valhallsskogen?

Oroliga bybor – vad händer i Valhallsskogen?
Många bybor har hört av sig till Byalaget om varför det avverkas i Valhallsskogen. Byalaget skickar dessa vidare till Valhallskonsortiet. Tanken var att göra en glesning av en del av skogen. Fastighetsägare som har fastigheter nära skogen har hört av sig till Valhallskonsortiet om en oro för att en del träd ska ramla över deras tomter, därför har man även bestämt sig för att avverka de träd som står nära tomtgränser. Byalaget ställer sig bakom Naturskyddsföreningens yttrande gällande avverkningen.
(Styrelseprotokoll 2024-04-09 nr3)

Skrivelse till Skogsstyrelsen 2024-04-08
Från: Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm

Hej,
Vi vill göra Skogsstyrelsen uppmärksam på att vi inom Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm noterat ett klart övertramp i avverkningen med beteckning A 905-2024 Ängelholms kommun gällande Valhallskogen. 
Avverkningsanmälan inkom till Skogsstyrelsen 2024-01-10 och företrädare för Skogsgruppen ville träffa konsortiets företrädare där Lennart Ohlsson är kontaktperson i avverkningsanmälan. Detta skedde den 31 januari och anledningen till att vi ville träffa dem var att få ytterligare information om anledning/syfte med arbetet. 
De bekräftade i stort vad som stod i anmälan och vi från Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm såg ingen anledning att stoppa anmälan men vi hade  synpunkter på när arbetet skulle startas upp. Vi var redan framme i slutet av januari och med tanke på det rika fågellivet i Valhallskogen (bl a entita och spillkråka). En av företrädarna för konsortiet bekräftade för oss att:

”Kommer inte vårt arbete igång senast början av mars kommer vi att senarelägga avverkningen till nästa år”

Arbetet med avverkningen kom igång den 3 april = cirka 3-4 veckor senare än utlovat vilket bryter mot reglerna mot att avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod.
Vi vill att detta uppmärksammas på ett kraftfullt sätt i framtiden så att liknande inte inträffar.

Thomas Lidén
Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm
0703-112576
molly66hatchet@gmail.com

Kategori: Valhallsskogen | Kommentarer är stängt