Styrelsemöte 2024-02-11 nr 2

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2024-02-11 nr 2

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson, Elisabeth Sandblom, Christian Carlsson, Mats Holm, Arly och Inga-Lill Charlesson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna

Ingen information från grupperna vid dagens styrelsemöte.

Dialog

  • Valhallskogen: dialog om den anmälan som inkom från Valhallskonsortiet om avverkning av en del av skogen (se årsmötesprotokollet.)
  • T shirts/väst – Torgny har kollat upp om priser. Han återkommer med prov på en väst.

Beslut. 

  • Förtroendeposter – styrelsen väljer in IngaLill Charlesson till vice ordförande för 1 år till.
  • Firmateckning: Torgny tar kontakt med banken. Elisabeth Sandblom och Jonna Karlsson tecknar var för sig.
  • Torgny fortsätter ha en dialog med Valhallskonsortiet om Valhallsskogen.
  • Gamla Hamnen gruppen samordnar Gamla Hamnen den 30/6.

Nästa styrelsemöte är den 9/4 kl 19 i Byastugan

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.