Till Valhallskonsortiet angående ”Byggnation i Skälderviken”

Skälderviken 2003-05-23

Valhallskonsortiet 
C/o Sven-Åke Andersson
Trumpetaregränden 5
226 39 Lund

Angående ”Byggnation i Skälderviken”

Tack för att ni efterfrågar våra synpunkter på hur områdena i byn skall disponeras. I artikeln i NST som du hänvisar till, uttrycker jag min oro för vad en nedläggning av F-10 skulle få för konsekvenser för de människor som arbetar där och deras familjer. Nu står vi inför fullbordat faktum och måste se framåt. 
Som det ser ut för närvarande blir bullermattan troligen betydligt mindre vilket ger möjligheter till utveckling av omgivningen på ett helt nytt sätt. Vasallen är i full gång med att försöka hyra ut lokalerna till företag och kommunen tycker det är väsentligt att få hit nya verksamheter. Ett attraktivt boende är viktigt för att locka hit företag och deras anställda. 
En stor del av området norr om Skäldervikens skola, förbi infarten till F-10 är avsatt till ”planerad blandad bebyggelse”. Jag uppskattar ytan till ca. 30 ha. Detta torde gott och väl täcka det behov som uppstår vid nyetableringar inom F-10. Om vi då bibehåller och vårdar Valhallsskogen och övriga gröna delar inom Skälderviken, så blir det än mer attraktivt att flytta hit. 

Det är viktigt med gröna ”plättar” bland bebyggelsen för att man ska trivas, så vi önskar att Valhallsskogen skall bibehållas som ett rekreationsområde i hela sin nuvarande omfattning och att den gröna remsan som finns mellan gamla kyrkostigen och kv. Lanternan, Loggen och Vången skall bevaras.

Med vänlig hälsning
Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag

Kopia skickad till:
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.