Kategorier
Skrivelser

Till Banverket om Det gamla godsmagasinet vid järnvägen i Skälderviken

Banverket södra regionen Arne Santesson Box 366 201 23 Ängelholm Skälderviken 2002-05-14 Angående det gamla godsmagasinet vid järnvägen i Skälderviken. Styrelsen i Skeldervikens Byalag har vid ett styrelsemöte beslutat att vi inte har något intresse av att ta hand om eller nyttja det gamla godsmagasinet.  Vi har däremot hört att Barkåkra scoutkår är intresserad av […]

Kategorier
Skrivelser

Till Parkingenjör Kenneth Larsson om Torget i Skälderviken

Parkingengör Kenneth Larsson Tekniska kontoret Ängelholms kommun Torget i Skälderviken Sammanställning av förslag och önskemål från mötet 28 nov. 2000 med byalaget och grannar 1.   Höja Torgvägen framför Torgvägen 1 och låta torget gå i plan ända fram till fastigheten Torgvägen 1. Som en lång vägbula med mjuka anslutningar till Valhallsvägen och resten av Torgvägen. […]

Kategorier
Skrivelser

Till Kommunstyrelsen om Järnvägen, dubbelspåret

28 november 1999  Kommunstyrelsen  Ängelholms kommun Ängelholm Dubbelspåret med omgivning, genom Skälderviken. Den förestående ombyggnaden av järnvägen kommer att påverka oss som bor och vistas i Skälderviken under lång tid framöver. De stora ingreppen i naturen gör att vi vill vara med och påverka. Estetiska hänsyn skall väga tungt. Harmoni och skönhet skall genomsyra hela […]