Från Tekniska nämndens arbetsutskott om Torget i Skälderviken

ÄNGELHOLMS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämndens arbetsutskott 2003-08-14

§ 27

Kostnadsberäkning Torget i Skälderviken

Skeldervikens Byalag har i brev framfört önskemål om upprustning av torget i Skälderviken. En grupp inom Skeldervikens Byalag har arbetat med miljön i centrala Skälderviken. Gruppen tog fram förslag där man önskade en bättre helhet mellan ICA-affären och torget, omdisponering av parkeringsplatserna, ny beläggning mm. Lina Nygren, anlitad av stadsarkitektkontoret, har hjälpt gruppen. Nu önskar Byalaget att Tekniska nämnden ger berörda instanser i uppdrag att gå vidare så ett nytt uppsnyggat torg kan stå klart under 2004.

Tekniska nämnden gav 2003-06-05 Tekniska kontoret uppdraget att kostnadsberäkna den ritning över torget som Lina Nygren har tagit fram.

Tekniska kontoret redovisar ett arbetsmaterial i vilket anläggningskostnaderna beräknas till 805 tkr exklusive detaljprojektering, varav 180 tkr utgör arbeten på affärsfastigheten.

Arbetsutskottet konstaterar att projektet i storlek och beräknad kostnad är så omfattande att det påverkar såväl andra planerade park/torgprojekt som flerårsplanen.

Arbetsutskottet beslutar

Tekniska nämnden föreslås besluta att Skeldervikens Byalag meddelas, att den skissade omfattningen av upprustningen av Torget i Skälderviken medför att nämnden kan föra in projektet i budgetarbetet tidigast för år 2006.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.