Hamnposten

Här finns alla nummer av Hamnposten i pdf-format med en kort innehållsförteckning av framförallt artiklar.

Hamnposten januari 2024
Vi har besökt Wicky Lundergren Andersson i Lunterun.
Missa inte vårt årsmöte i ÄSSS-klubbhus 11 februari.
Rapport om ängelholmsförslaget, Gamla Hamnen.
Byastugan, en bra plats att mötas i.
Spöken, ljus och jul förgyllde hösten.
Hans-Åke Jönsson håller föredrag om Järnvägen
på församlingshemmet 16 april.
Det legendariska skeppet Cheeta sökte nödhamn i
Skälderviken.
Två gamla fotografier av Swen Swensson får sin historia.

Hamnposten juni 2024
Rabalder kring skogsavverkning i Valhallsskogen
Världens största Innebandyturnering utomhus
Två nya Ängelholmsförslag:
Upprustning av Kyrkstigen
Flaskhals, korsningen Valhallsvägen – Barkåkravägen
En fotograf, Pato
Gamla Hamnens dag och Metardag i Gamla Hamnen

Hamnposten januari 2023
Vårt Ängelholmsförslag om Gamla hamnen i Skälderviken
-Trafik -Växtlighet -Tillgänglighet
Aktivitesgruppen Spänning, Ljus och Julmys.
Konstnär Gullan Rosdahl, 100-åringen från Skälderviken reste med sin konst ut i stora värden. Jan Roth berättar.
Hoppet för späda barn. Kerstin Paulsson berättar.
Sällskapet Isbitarna – trivsel och gemenskap.
Jim Brithén och Eva-Lisa Persson berättar.

Hamnposten juni 2023
Loppis blev poppis – Johanna Scotte
Ängelholmsförslaget, en rapport – Gamlna Hamnen-gruppen
Gamla Hamnens Dag – Anna-Stina Arnrup
Sven Jons brygga 10 år – Bengt-Thomas Strandqvist
Byastugan 10 år – Thomas Brorsson
Ulla Alderin. Fotoutställning i Fyrhuset – Torgny Bergström
Ebba & Didrik i Skälderviken – Christina Herrström
Solstugan. Husdrömmar i Skälderviken – Kerstin Paulsson
Parkeringen i Rebeckaskogen? – Boel Areskoug Bengtsson, Per Nordahl, Torgny Bergström

Hamnposten januari 2022
Valhallsskogen, inget nytt.
Granen på torget i Skälderviken. Kommunen sätter åter upp granen, vi i Byalaget hjälper till. – Torgny Bergström
Aktivitetsgruppen har varit aktiv under hösten. – Johanna Scotte
Konstnärsparet Björk Förälskade sig i sitt Skäldervikshus. – Jan Roth
Valhall – Vallhall, Stavning och uttal. – Torgny Bergström
Nya Gruppledare i Byastugan. – Inga-Lill och Arly Charlesson
Skälderviken efter Engelholms hamn, ett föredrag av Historiegruppens Kerstin Paulsson och Torgny Bergström

Hamnposten juni 2022
Gamla Hamnens dag är tillbaka.
Påskr[e]iset en ny aktivitet i Lövängen.
Skärblad, en kulturhistorisk växt i Gamla Hamnen.
BjäreKraft mäter badtemperaturen året om på Sven Jons udde.
Området mellan Lägervägens slut och Lingvallen är inventerat på flora och fauna och en skötselplan är föreslagen. Parkingenjör Annica Jörgensen
Rebeckaskogen? Ett bra namn på området? Torgny Bergström
Carolina Malmros: ”Jag målar för glädjens skull” Jan Roth
Hus för både kalla och varma bad i 1900-talets början. Kerstin Paulsson
Barkåkra scouting är scouting för alla. Linnea Hansén

Hamnposten februari 2021
Svar på vår enkät om planarbetet i Valhallsskogen:
85% säger nej till bebyggelse.
Den ovärderliga Valhallsskogen. – Anna-Stina Arnrup
Gudrun Langenheim som skrev boken ”Storm över Skälderviken” – Kerstin Paulsson

Hamnposten juni 2021
Rune Brännborn, konst i Skälderviken – Jan Roth
Valhallsskonsortiets mer än 90-åriga historia – Lennart Ohlsson
Villa Björkvik, ett hus med mycket historia – Kerstin Paulsson
Valhallsskogen, planarbetet stoppas. Ingen bebyggelse i skogen!

Hamnposten Januari 2020
Torget i Skälderviken. – Kerstin Paulsson
Restaurang Skälderviken 1996. – Jan Andersson

Hamnposten juni 2020
Luntertun under förra sekler. – Lars Sumner och Tore Bernstrup.

Hamnposten Januari 2019
Sömmerskorna i Errarp by. – Folke Arvidsson
Solhaga – Husets historia fram till idag varsamt renoverat av Malte och Anne Åkerström. – Kerstin Paulsson
Valhallsskogen igen, ÖB 2035

Hamnposten juni 2019
Den gamla smedjan. – Kerstin Paulsson och Lars Sumner.

Hamnposten januari 2018
Den tredje Pomona-bron. – Lennart Eriksson.
Husnamn i Skälderviken. – Kerstin Paulsson och Torgny Bergström.

Hamnposten juni 2018
Kyrkstigen. – Carin Olsson

Hamnposten januari 2017
En efterlängtad vägsträcka – vägen mellan Skälderviken och Ängelholm 1928. – Kerstin Paulsson.
Lingvallen – En tioårig saga. – Kajsa Wedberg

Hamnposten juni 2017
Stormen Urd.

Hamnposten februari 2016
Betongklossarna på pirarna och bunkrar mm. – Claes-Otto Nelander.

Hamnposten juni 2016
Översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖB 35, öppnar för bebyggelse i Valhallsskogen.

Hamnposten februari 2015
Badlivet i Skälderviken genom tiderna. Möte med Erik Magnusson och Fredric Täckström inför skrivandet av deras boka ”Här fröjdas vi i hafets vågor”.

Hamnposten juni 2015
Strandkaféet. – Kerstin Paulsson

Hamnposten februari 2014
Stormen Sven tog Sven Jons brygga, vad gör vi nu?
Skälderviken i mitt hjärta. Äkta gammalt Dalahus i Skälderviken. – Ingegerd Björk.
Ett Järnvägsområde blir en Lövängspark. – Kerstin Paulsson

Hamnposten juli 2014
Karin Rönnertz – en av medlemmarna i Byalaget.- Historiegruppen.
Sven Jons brygga byggdes upp igen efter stormen.
Natur och Miljögruppen har planer för Gamla hamnen.

Hamnposten februari 2013
Entreprenör är utsedd och upphandlingen av Bryggan är klar!
Ett gammalt album berättar, sommrar i början av 1900-talet. – Åsa Lindberg

Hamnposten maj 2013
Invigning av Sven-Jons Brygga.
Och så växer sjöboden fram, ”Byastugan”

Hamnposten januari 2012
Torget i Skälderviken. – Kerstin Paulsson
Kungshögen – Största ättehögen i Barkåkra. – Toiny Böös.
Skälderviken i brännpunkten – Kongress med Rosenkreutzorden.- Claes-Otto Nelander

Hamnposten juni 2012
Skäldervikskarnevalen. – Claes-Otto Nelander

Hamnposten november 2012 SJB
Sven-Jons Brygga.
Vi ska bygga en ny brygga, alla som vill får vara med och bidraga till en helt ny brygga.

Hamnposten januari 2011
Pomona bara hus eller…. Fruktodling.- Toiny Böös och Arne Persson
Valborg Persson.- Kerstin Paulsson

Hamnposten maj 2011
Pomona, från fruktodling till egnahemsområde…… Toiny Böös och Arne Persson.
Om vedeldande – Tore Bernstrup

Hamnposten januari 2010
Samtal med Göte Andersson om Skälderviken på 50- och 60-talet. – Torgny Bergström.

Hamnposten juni 2010
Samtal med Berndt Bengtsson om hans uppväxt i Skälderviken. – Kerstin Paulsson och
Torgny Bergström
En vandring genom sex decennier. – Några reflektioner av Inger & Rolf Malmström.

Hamnposten januari 2009
Minnet efter Lennart Rydberg.
Valhallsskonsortiets vill bygga i Valhallsskogen.
Torget i Skälderviken ska byggas om.
Rhododendron hos Lennart Broman.

Hamnposten mars 2009 Skogsbladet
Vi som bor i Skälderviken och på Pomona vill att det inte ska byggas i Valhallsskogen.
Pomonaborna ska ta ställning till att gå med i Skeldervikens byalag.

Hamnposten juni 2009
Nisses järnväg- Besök hos Nisse Lind.- Ulla Lind
Pomona Villaförening går över till Skeldervikens Byalag
Ung i Skälderviken för en herrans år sen. – Thorsten Sjölin.

Hamnposten januari 2008
Posten. – Kerstin Paulsson.
Lingvallen under ständig utveckling. – Rolf Malmström

Hamnposten juli 2008
Midsommar. – Kerstin Paulsson.

Hamnposten januari 2007
Personal på Hotell Hoppet – Foto.
Snapsvisor då och nu. – Rolf Malmström.
Bygget av dubbelspåret genom Skälderviken. -Foto.

Hamnposten juni 2007
Sommar i Skälderviken – butiker, hotell, sommargäster. – Johanna Rundgren
Blomsterfest och Karnevaler. – Kerstin Paulsson
Dynamit-kuppen i Skälderviken. – Britt Bengtsson

Hamnposten januari 2006
Det var en gång – Platos hus. – Irene Pettersson.
Bygget av dubbelspåret genom Skälderviken

Hamnposten juni 2006
Det var en gång – Skäldervikens Missionshus. – Irene Pettersson.

Hamnposten januari 2005
Varför Stationsvägen? – Claes Sturm.

Hamnposten juni 2005
När vattnet var värt. – Claes Sturm.
Vår gamle åkare Ljunggren och hans häst Gullan.

Hamnposten januari 2004
ÄSSS – en förening för ung och gammal. Åke Möller.

Hamnposten juni 2004
Bron till stranden. – Claes Sturm.

Hamnposten januari 2003
Julastormen 1902. – Claes Sturm.
Landstormslägret försvinner. – Claes Sturm.
Historien om ”Panget” som blev ”Fort Anna”. Nedtecknat av Thomas Brorsson 2002 efter Lennart Rydbergs berättelse.

Hamnposten juni 2003
Vem var Luntertun-Erik? – Claes Sturm.

Hamnposten januari 2002
Villanamn. Varför har husen namn? – Claes Sturm.

Hamnposten juni 2002
Skälderviken 150år. – Claes Sturm.
Skäldervikens IF. En kort historik. – Göta Andersson.
ÄSSS. Artiklar skrivna av Åke Möller och Jan Andersson.

Hamnposten januari 2001
Torget genom tiderna. Om tennis, torghandel, dans och karneval. – Claes Sturm.
Sandsugning. 85 000 kubikmeter sand skulle flyttas från Hunnabadet till Klitterhusstranden. – Evy Jansson.

Hamnposten juni 2001
F10 och bostadsplaner. På 50-talet planerades för villor och flerbostadshus på Svens fälad, öster om Lingvallen. Bullerhot från F10 satte käppar i hjulet för dessa byggplaner.
Lärarbostäder. Tvist om statarsystem och hyresnivåer för lärarnas bostäder. – Börje Gustavsson.
Idrottsplatsen i Skälderviken. – Börje Gustavsson.

Hamnposten september 2001
Errarps skola.
Bygget av den nya skolan. – Bertil Svensson.
Gamla skolan. Placering av den nya, barnbespisning och utbyggnaden. – Börje Gustavsson.
Storskolan. Lärarprofiler, disciplin och eldsvåda. – Claes Sturm.

Hamnposten januari 2000
Lingvallen då och nu. Historik om Lingvallens tillkomst och utveckling. – Kajsa Wedberg.
Historiska stormar. – Claes Sturm

Hamnposten juni 2000
”Skövla inte Valhallsskogen” -Styrelsen
Bjärevägen. Allting blir inte som det var tänkt alltid. Om tanken med Bjärevägen som skulle länka samman badorterna Skälderviken, Skepparkroken, Vejbystrand osv… – Claes Sturm.
Bryggor. Den första bryggan….
Om ångbåtarna på Rönneå och deras tilläggningsplatser. – Åke Håkansson.

Hamnposten maj 1999
Byalaget finner sina former. Bygdesamordnare Lene Hansson ger oss tips och idéer, grupper bildas. – Thomas Brorsson
Skälderviken firar jubileum år 2002. Både 150 och 100 år. – Claes Sturm
Vi ska bygga en brygga på Sven Jons udde. – John Edholm