Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2022-09-06 nr 5 Närvarande: Jonna Karlsson, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Information: Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ett möte och planerat för höstens aktiviteter. Spökvandring, Skälderviken lyser […]

Kategorier
Protokoll

Årsmötesprotokoll 2022

Skeldervikens Byalag Protokoll årsmöte 2022-03–15 i ÄSSS klubbhus. Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kanelbullar. Ett varmt Tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal. Ordförande hälsade ca 20 deltagare välkomna och mötet öppnades. Dagordningen fastställdes. Årsmötets utlysande godkändes. Till ordförande […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-02-07 nr 1

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 1 7/2 2022 För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Information: Alla grupper redovisar digitalt denna gång. Hyra av ett förråd för förvaring av material bl a tillhörande Historiegruppen Nytt datum för årsmöte den 15/3 kl.19 Gruppernas redovisning […]