Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2023-03-21

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-03-21 nr 2 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Areskoug Bengtsson och Kerstin Paulsson. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen:Gruppen har marknadsfört en Byaloppis som kommer att vara lör den […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2023-01-10 nr 1

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte 2023-01-10 nr 1 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson, Kerstin Paulsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen: Gruppen har haft ”Jul i […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte 2022-10-18 nr 6

Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 6  2022-10-18 Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson, Kerstin Paulsson, Christian Carlsson och Mats Holm. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.  Information från de olika grupperna: Aktivitetsgruppen: Flyers har lämnats […]