Styrelsemöte 2024-01-16 nr 1

Skeldervikens Byalag
Styrelsemöte 2024-01-16 nr 1

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Boel Areskoug Bengtsson, Elisabeth Sandblom och Inga-Lill Charlesson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna

Aktivitetsgruppen:
Tankar framöver är ev. en After Work på Kapten Kajs och ev. Påskrejs till påsken. Gamla Hamnen Gruppen och Aktivitetsgruppen kommer att tillsammans planera för mete vid bryggorna i Gamla Hamnen till hösten-24.

Bryggruppen:

Bryggan är lagad igen efter stormen

Byastugan:
Stugan är städad. Batterier bytt i låset.
Grannsamverkan:
Under fyra månader 2023 var det inga inbrott alls, den positiva trenden bröts i november och december då det var 5 inbrott. Totalt under 2023 19 inbrott, villainbrotten har gått ner markant. 400 personer är anslutna till Larmlistan.
Ny grannsamverkansgrupp finns nu på Errarps Ängar, den har startats upp med assistans av Byalagets grannsamverkansgrupp.
Historiegruppen:
Gruppen ska hålla ett föredrag för Lokalhistoriska föreningen den 18/3 om ”Torget i Skälderviken”. Den 16/4 kommer Hans Åke Jönsson att hålla en föreläsning i Skäldervikens församlingshem om ”Järnvägens historia”.
Gamla Hamnen gruppen
:
Gruppen träffas första tisdagen i månaden, 2 nya medlemmar har tillkommit.
Det kommer att arbetas för 2 nya Ängelholms förslag, Kyrkstigen och trafiksituationen vid Valhallsvägen / Kungsgårdsleden.
Redaktionsgruppen:
Hamnposten är nu klar för utdelning.
Dialog

Kontakten in till byalaget och officiella kontakter utåt går genom denna.

 • Jul i Skälderviken ris och ros – inte så stor uppslutning vid tipspromenaden, färre besökare överlag denna gång. Tiden diskuterades, 12-15 var det denna gången men kanske ska det bara vara mellan 13-15.
 • Årets aktiviteter med fokus på Gamla Hamnens dag – byalagets roll i denna dag? Det behövs en arbetsgrupp kring detta, kan Gamla Hamnen gruppen tänka sig att vara denna arbetsgrupp?
 • Uppdatera infoblad på anslagstavlorna vid Källan och Pomona – dialog om tavlorna sitter på rätt platser. Uppdatering av info behövs.
 • Samarbeten/sponsring – Det har tillkommit erbjudande av rabatter från 3 olika företag, Flugger, Nordsjö och Colorama till våra medlemmar.    
 • Inköp av t-shirts/västar med byalagets namn/logo – ev blå västar ca 20 st.
 • Inköp av högtalare – byalaget behöver ha en egen högtalare till sina aktiviteter, pris ca 4000-8000:-.
 • Ordförandeskapet – dialoger kring hur länge man ska sitta som ordförande. Vi pratade om att både ordförande, kassör och sekreterare väljs på 1 år, kanske hade det varit bättre om de överlappar varandra.

Beslut.

 • Bryggmete vid Gamla Hamnens bryggor blir sön den 18/8
 • Hyra för Byastugan är 200.-/gång för 2024.  
 • Jul i Skälderviken – tiden ändras till 13-15.
 • Gamla Hamnen-gruppen diskuterar på sitt nästa möte om dom vill vara arbetsgruppen kring Gamla Hamnens dag.
 • Torgny tar fram nya infoblad till anslagstavlorna.
 • Torgny kollar upp om västar, storlekar och priser.
 • Jonna köper in en laddningsbar högtalare till priset av 8600:-.
 • Årsmötet är kl 14 den 11/2 ÄSSS lokal
 • Nästa styrelsemöte är den 11/2 direkt efter årsmötet.

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.