Styrelsemöte 2023-12-05 nr 6

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2023-12-05 nr 6

Digitalt styrelsemöte.

Information från de olika grupperna

Aktivitetsgruppen:

 • Spökvandringen den 1/11 blev lyckad. Lagom läskig. Scouterna hade eldfat och bjöd på marshmallows. Alla barn fick en tablettask som Källan sponsrade. 
 • Skälderviken lyser den 17/11 med lyktpromenad från skolan kl.17.00. Blev en fin promenad från skolan med många lysande lyktor. Lykthjärtat på torget fylldes snabbt på med flera fint dekorerade lyktor.                                                       
 • Runt 25 personer hade trevligt och åt god mat på AW:n på Kapten Kajs brygga den 1/11. 
 • Jul i Skälderviken med dans kring granen och tipspromenad. Blev en kall men fin dag. Gruppen packade ner redan vid 14.30 för det var inte så stor uppslutning kring tipspromenaden runt 30 barn och 15 vuxna gick. 

Bryggruppen:
Stora badstegen ligger på land sedan en tid tillbaka.
Bryggan har klarat höstens stormar utan några haverier.
Gruppen har lagt en beställning på komplettering av räckverket vid stora badstegen enligt önskemål.

Byastugan:
Inget att rapportera från Byastugan.

Grannsamverkan
:
Efter två månader helt utan bostadsinbrott i kommunen skedde under en och samma vecka i november tre inbrott i lägenheter i centrala Ängelholm. Tillvägagångssättet tydde på att det var samma gärningsman som varit i farten vid alla tre inbrotten.
Gruppen har fått en förfrågan från en boende i det nya området Errarps Ängar om även boende där kan ansluta sig till Byalaget, och därmed bli medlemmar av Larmlistan. Gruppen har artigt avböjt detta, med motiveringen att Byalaget, efter expansionen till Pomona och Luntertun, satt sin södra gräns vid Varvsvägen, och att en vidare expansion inte är aktuell. Gruppen har istället föreslagit att boende på Errarps Ängar bildar sin egen organisation för grannsamverkan, men att byalagets grannsamverkansgr. gärna medverkar till att dra igång verksamheten i samverkan med polisen. Inget svar ännu på hur de interna diskussionerna har avlöpt.

Historiegruppen:
Historiegruppen har avslutning fredagen den 8 dec.

Gamla Hamnen gruppen
:
Till kommande Hamnposten skriver gruppen en lägesrapport om Ängelholms förslaget och även information om byastugan, hur den används och hur den kan användas. Denna info kommer att finnas i bystugans ”skyltfönster”.


Redaktionsgruppen:
Arbetet med Hamnposten har påbörjats. 15 december sista dag för att lämna in material. Med undantag för Jonna som får se utkastet innan hon skriver.

Dialog:

 • Hamnens Dag, tyvärr har Anna-Stina, vår spindel i nätet, valt att inte längre hålla i taktpinnen. Vi behöver fundera ut och med gemensam kraft diskutera hur vi kan genomföra Gamla Hamnens Dag 2024. Kan Gamla Hamnen-gruppen tänka sig att ta över stafettpinnen?
 •  Hur fungerar vår nya mailadress?
 • Beställning av nya T-shirts/västar i byalagets namn.
 • Vi behöver köpa in en högtalare till våra evenemang, Jonna kollar prisuppgifter.

Beslut:

 • Elisabeth Sandblom har tackat ja till att röstas in som ny kassör i vår styrelse.
 • Byalaget startar upp ett förnyat samarbete med Flügger. (Jonna tar kontakt)
 • Grannsamverkan gruppen har åtgärdat önskemål om nya grannsamverkan-skyltar på de gator som önskat via Instagram.
 • Styrelsen föreslår en uppdatering av stadgarna, info kommer att finnas i Hamnposten och sen tas beslut på årsmötet 2024.

Nästa styrelsemöte den Tisdagen den 16/1 kl.19.00 i Byastugan

Vid protokollet                             Justeras

Karin Dacke Thall                        Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.