Till Kommunstyrelsen om GC-väg fram till Barkåkra kyrka

Ängelholms kommun
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2002-09-03

Angående GC-väg fram till Barkåkra Kyrka.

Det framkom vid gårdagens styrelsemöte med Skeldervikens Byalag att ett flertal i byn har framfört önskemål om att gc vägen som går förbi F-10 förlängs fram till Barkåkra Kyrka.
Många äldre vill gärna kunna gå eller cykla ut till kyrkogården för att besöka sina kära som ligger begravda där. Också vid tex. skolavslutningar vore det en stor fördel om trafiken separerades så att de oskyddade trafikanterna kan färdas utan risk för liv och lem.
Är detta ett ärende för Vägverket och inte kommunen så hoppas vi ändå på er hjälp med att påskynda ärendet så att onödiga olyckor kan undvikas.

Med vänlig hälsning
Skelderviken Byalag
Thomas Brorson ordf.

Osa.
Thomas Brorson
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.