Arkiv för kategori: Skrivelser

Till Tekniska nämnden om Torget i Skälderviken

Ängelholms kommun Tekniska nämnden 262 80 Ängelholm Skälderviken 2003-09-08 Angående torget i Skälderviken. Vi har mottagit Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut och konstaterar ännu en gång att vi är tillbaka på ruta ett. Under de senaste 4 åren har vi vid mer än ett tillfälle blivit besvikna över de beslut som fattas. Jag trodde att det […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Kommunstyrelsen om Parken vid gamla stationsområdet

Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Skälderviken 2002-09-03 Angående den planerade parken vid gamla stationsområdet i Skälderviken. Vi har nu haft två träffar med Banverket eller deras representanter angående utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår genom Skälderviken. Det är framförallt en fråga som vi just nu vill prioritera: Den planerade Parken vid gamla stationsområdet tror vi […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Kommunstyrelsen om Byggande i Valhallsskogen

Skälderviken 2003-05-23 Ängelholm Kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Valhallskonsortiet har informerat Skeldervikens Byalag om den skrivelsen som dom skickat in till Stadsbyggnadskontoret i anledning av ny översiktsplan. I denna önskar man bebygga en del av Valhallsskogen. Detta är helt emot vad flertalet Skälderviksbor vill! 1999 gjordes samma framställning från Konsortiet. Vi knackade då dörr och […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera