Avverkning i del av Valhallsskogen

Valhallskonsortiet har lämnat in en Avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen om glesning i en del av skogen från Valhallsvägen till förskolan vid Bjärevägen. Ett område på 5 ha bakom fastigheterna utmed Bjällerödsvägen. Främst ska björk tas ner ädellövträd som bok, asp, ask m.fl. och tall ska stå kvar.
Vi fick reda på det för sent för att ha med det i kallelsen till årsmötet. Vi tog ändå upp frågan till diskussion för att få in synpunkter.

Årsmötesprotokoll 2024 Punkt 16 B Övrigt:
Byalagets styrelse vill ge information om en anmälan som inkommit till Skogsstyrelsen om avverkning av del av skog i Valhallsskogen, man vill göra en glesning av en del av skogen.
Man kommer att gå upp via Barrvägen med sina maskiner och stammarna som avverkas kommer att läggas i anslutning till stigen tills man är färdig.
From 18/1 när anmälan inkom och 6 veckor framåt har man möjlighet att inlämna in synpunkter och påpekanden till Skogsstyrelsen.
Dialog på årsmötet gällande detta och det framkom att det bl a är fastighetsägare som har fastigheter nära skogen som vill ha avverkat de träd som riskerar ramla över deras tomter. Flera på mötet påpekade att det vid avverkningen skulle tas stor hänsyn för att undvika kvarstående körskader på marken. Det önskades också att träd som ska sparas märks ut före avverkningen.

Styrelsemöte 2024-02-11 nr 2

  • Valhallskogen: dialog om den anmälan som inkom från Valhallskonsortiet om avverkning av en del av skogen (se årsmötesprotokollet.)
  • Torgny fortsätter ha en dialog med Valhallskonsortiet om Valhallsskogen.

Avverkningen är planerad att komma igång snarast innan fåglarnas häckning börjar.

För övrigt
Sedan Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-21 att avbryta planarbetet för höghusbebyggelse i skogen har vi inte från kommunens sida fått några besked om hur frågan om Valhallsskogens bevarande ska hanteras.
Skeldervikens byalag bevakar frågan.

Det här inlägget var publicerat i Valhallsskogen. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.