Arkiv för kategori: Skrivelser

Till Anders Lundin Ängelholms kommun om nedgång till Hunnabadet

Skälderviken 2017-02-26   Skrivelse till enhetschef Anders Lundin Ängelholms kommun   En snygg strandbrink och en hållbar nedgång till stranden på Hunnabaden.   Vi har förstått att mycket av cykelvägen från Gamla hamnen till Sven Jons udde kommer att grävas upp för att ge plats för en ny ledning som skall klarar mer avloppsvatten. Vi […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Planenheten om Barkåkra 55:1, Skepparkroken

Ängelholms kommun                                                     6 oktober 2016 Planenheten   Samrådsyttrande angående Detaljplan för Barkåkra 55:1, Skepparkroken   Styrelsen för Skeldervikens Byalag vill erinra om vad vi anförde i maj 2010 angående den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Barkåkra, nämligen att betesmarkerna ner mot Skepparkroken bör bevaras obebyggda. Dessa uråldriga ängar utgör en naturskön utblick mot havet, som bör […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Ängelholms kommun yttrande över ÖP 2035

Till Ängelholms kommun Att. Lena Åström   Yttrande över utställningshandlingarna i Översiktsplan 2035   Valhallsskogen. Översiktsplanen har varit ute på samråd och i denna var hela skogen ett grönområde. I planen står det: ”Valhallskogen är utpekad i Länsstyrelsens rapport som skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård”. Så har också kommunalråd, tjänstemän och översiktsplaner […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera