Kategorier
Skrivelser

Till Ängelholms Småindustrifastigheter AB om Hotelltomten, Lotsen 15 m. fl.

Ängelholms Småindustrifastigheter AB Box 1111 262 22 Ängelholm Ängelholm 2004-01-05 Angående Lotsen 15 och Valhall 1:88. Via artiklar i NST har det kommit till vår kännedom att styrelsen för Ängelholms Småindustrifastigheter AB har för avsikt att föreslå sin ägare en försäljning av bolaget. Vi i Skeldervikens Byalag vill gärna värna bybornas och allmänhetens möjligheter att […]

Kategorier
Skrivelser

Till Länsstyrelsen i Skåne Län om Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Skälderviken 2004-01-05 Länsstyrelsen i Skåne Län Kungsgatan 13 211 49 Malmö Angående Hotell Skälderviken (kv. Lotsen 15, Ängelholm) Det har kommit till vår kännedom att någon begärt att rubricerad fastighet skall förklaras som byggnadsminne. Vi har också blivit informerade av ägarna till Almviken AB att dom vill uppföra bostäder på fastigheten. Skeldervikens Byalag har inget […]

Kategorier
Skrivelser

Till Tekniska nämnden om Torget i Skälderviken.

Ängelholms kommun Tekniska nämnden 262 80 Ängelholm Skälderviken 2003-09-08 Angående torget i Skälderviken. Vi har mottagit Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut och konstaterar ännu en gång att vi är tillbaka på ruta ett. Under de senaste 4 åren har vi vid mer än ett tillfälle blivit besvikna över de beslut som fattas. Jag trodde att det […]