Arkiv för kategori: Skrivelser

Till Miljöchef Björn Berseus om tågens tutande

Skrivelse till Miljöchef Björn Berseus ang. tågens tutande. Ängelholm Kommun Miljöchef Björn Berseus 262 80 Ängelholm Skälderviken 2004-02-27 Hej Björn! Byborna i Skälderviken är mycket trötta på tutandet från tågen. Enligt era mätningar är ljudnivåerna så höga att de är hälsovådliga. Frågan togs upp på Byalagets årsmöte och diskuterades livligt. Någon var rädd för att […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Tekniska kontoret Björn Pettersson om Trafikfrågor

Skrivelse till Björn Pettersson ang. trafikfrågor. 2004-02-27 Ängelholm Kommun Björn Pettersson Tekniska Kontoret 262 80 Ängelholm Skälderviken 2004-02-27 Hej Björn! Vid Byalagets årsmöte kom det upp en del saker som vi gärna skulle vilja diskutera med de ansvariga på Tekniska Kontoret. Det vore trevligt med ett sammanträffande med er torsdagen den 25 mars kl. 19.00 […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Tekniska kontoret Blörn Pettersson om Trafikfrågor

Ängelholms kommun Tekniska nämnden 262 80 Ängelholm Skälderviken 2003-09-08 Angående torget i Skälderviken. Vi har mottagit Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut och konstaterar ännu en gång att vi är tillbaka på ruta ett. Under de senaste 4 åren har vi vid mer än ett tillfälle blivit besvikna över de beslut som fattas. Jag trodde att det […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera