Till Länsstyrelsen i Skåne Län om Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Skälderviken 2004-01-05

Länsstyrelsen i Skåne Län
Kungsgatan 13
211 49 Malmö

Angående Hotell Skälderviken (kv. Lotsen 15, Ängelholm)

Det har kommit till vår kännedom att någon begärt att rubricerad fastighet skall förklaras som byggnadsminne. Vi har också blivit informerade av ägarna till Almviken AB att dom vill uppföra bostäder på fastigheten.

Skeldervikens Byalag har inget intresse av att den nuvarande hotellbyggnaden bevaras. Det har funnits en mycket vacker byggnad på platsen som tyvärr byggdes om i slutet på 30-talet, denna hade varit värd att bevara.

Vi är mycket positiva till att byn utvecklas och att det ges möjlighet till ett varierat boende. Många som inte längre vill sköta hus och trädgård men vill bo kvar i byn, ser fram mot en satsning på lägenheter. Vi har dessutom i flera år försökt förmå någon att bygga bostäder som anpassas för äldre. Då Almviken AB uttalat att detta är avsikten med en del av området  ställer vi oss bakom deras planer på byggnation.

Styrelsens uppfattning är alltså att vi gärna vill ha bostäder på området och inte har något emot att hotellbyggnaden rivs.

Med vänlig hälsning

Thomas Brorsson
Ordf. Skeldervikens Byalag

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.