Till Tekniska nämnden om Torget i Skälderviken.

Ängelholms kommun
Tekniska nämnden
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2003-09-08

Angående torget i Skälderviken.

Vi har mottagit Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut och konstaterar ännu en gång att vi är tillbaka på ruta ett. Under de senaste 4 åren har vi vid mer än ett tillfälle blivit besvikna över de beslut som fattas. Jag trodde att det skulle finnas en möjlighet att komma vidare nu efter det möte som vi hade på försommaren och med de löften som vi fått. Det finns ju pengar anslagna för att komma i gång med arbete och ICA Källan är beredda att tillskjuta en del för en uppsnyggning av sin del av området.
Vår förhoppning är därför att man tar ett nytt tag och som utlovats genomför en del av arbetet redan under 2004 för att sedan gå vidare i takt med att medel finns tillgängliga.
Om det är tekniskt och praktiskt möjligt önskar vi i Skäldervikens Byalag att första etappen omfattar delen närmast affären och att arbetet fortsätter ut mot Valhallsvägen.

Med vänlig hälsning

Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm
0431-201 91

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.