Till Ängelholms Småindustrifastigheter AB om Hotelltomten, Lotsen 15 m. fl.

Ängelholms Småindustrifastigheter AB
Box 1111
262 22 Ängelholm

Ängelholm 2004-01-05

Angående Lotsen 15 och Valhall 1:88.

Via artiklar i NST har det kommit till vår kännedom att styrelsen för Ängelholms Småindustrifastigheter AB har för avsikt att föreslå sin ägare en försäljning av bolaget. Vi i Skeldervikens Byalag vill gärna värna bybornas och allmänhetens möjligheter att även i fortsättningen få njuta av utsikten från ”restaurangtomten”, samt att för en billig peng kunna spela tennis här.
Ända sedan sekelskiftet har det funnits en tennisbana i byn och banan i parken vid Restaurang Skälderviken är mycket välbesökt under sommarmånaderna. Vi hoppas därför att vi även i fortsättningen skall kunna bjuda på denna service. Det är Byalagets förhoppning att den fastighet som tennisbanan ligger på skall undantas från en ev. försäljningen. Om detta inte är möjligt anser vi det som en självklarhet att vi erbjuds en bana på annan mark i byn.
Skeldervikens Byalag har i många år försökt åstadkomma lägenheter som möjliggör för äldre, som kanske inte längre orkar med en stor trädgård eller ett stort hus, att kunna bo kvar i Skälderviken. Vi tycker att det skulle vara slöseri med värdefull tomtmark om det bara byggs 4-5 villor på Lotsen 15, eftersom det kanske får plats 20 lägenheter i hyres- eller bostadsrätts-form. Här yppar sig nu alltså en utmärkt möjlighet att förverkliga planerna på ett boende som är anpassat för äldre, vilket skulle vara en stor tillgång för Skälderviken. Det skulle också ge ungdomar möjlighet att förvärva villor som blir lediga då de äldre flyttar till dessa nya lägenheter.
En gemensam lokal, kanske med cafeteria, som är tillgänglig för alla är möjligen inte realistiskt men vore ytterligare en sak som skulle förhöja attraktionsvärdet på detta boende.
Vår förhoppning är alltså att ni vid en ev. försäljning tillser att köparen förbinder sig att bygga lägenheter som är lämpliga för äldre och i för första hand erbjuds till Skälderviksbor som fyllt 55 år.
Vi är medvetna om problemen med att ”allt måste löna sig” men om man redan på planeringsstadiet känner till önskemålen finns det säkert större möjligheter och vilja att genomföra dem.
Styrelsen i Byalaget tycker det hade varit mycket trevligt om vi kunde bli fortlöpande informerade om planerna för framtiden när det gäller detta objekt och finns det möjligheter till en dialog är det naturligtvis ännu bättre.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson
Ordf.

Detta brev är även skickat till:
Kommunstyrelsen i Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.