Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2011-04-18

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag, 2011-04-18, i Scoutgården. Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Mats Holm, Kerstin Paulsson, Ulla Lind och undertecknad sekreterare. Ordföranden hälsade alla välkomna. Val av sekreterare för mötet. Undertecknad valdes till sekreterare.Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mats meddelade att inbrott förekommit […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2011-03-16

Styrelsemöte nr 3 i Skeldervikens Byalag, 2011-03-16, i SIF:s klubblokal. Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Torbjörn Lindqvist och undertecknad sekreterare. Ordföranden hälsade alla välkomna. Val av sekreterare för mötet. Undertecknad valdes till sekreterare. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Sven-Olof […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 2 2011-02-16

Styrelsemöte nr 2 i Skeldervikens Byalag, 2011-02-16, i SIF:s klubblokal. En bilaga. Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind och undertecknad sekreterare. Ordföranden hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till styrelsens nya medlemmar, Sven-Olof Hoffert och Rolf Malmström. Ordf. informerade om byalagets arbetsrutiner. Val av sekreterare […]

Kategori: Protokoll | Kommentera