Arkiv för kategori: Protokoll

Årsmötesprotokoll 2011

Skeldervikens Byalag  2011-01-27                                   Protokoll fört vid årsmöte 2011-01-27 i matsalen Errarps skola. Tre bilagor. De drygt 50 personer som mött upp bjöds traditionsenligt på kaffe med dopp vid ankomsten. Före årsmötet fick vi ett intressant och uppskattat föredrag av marinbiologen och Skälderviksbon Kristin Johansson om livet i Skäldervikens vatten. § 1. Ordföranden öppnade årsmötet. § […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 1 2011

Styrelsemöte nr 1 i  Skeldervikens  Byalag  2010- 01- 12,  SIF:s klubbhus. Två bilagor.   Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Ulla Lind, Tore Bernstrup,Lars Flodmark. Karin Olsson deltog under punkten valberedning. Ordföranden hälsa oss välkomna och god fortsättning på det nya året.   Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.   Valberedning. Karin […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 11 2010

Styrelsemöte nr 11 i  Skeldervikens  Byalag  2010-11-25. SIF:s klubbhus.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Ola Rosén, Mats Holm, Torbjörn Lindqvist, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark. Ordföranden hälsade oss välkomna. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Inget att rapportera. Historiegruppen. Inet att rapportera. Natur- och miljögruppen.Inget att rapportera. Pomonagruppen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera