Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 7 2011-09-19

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 09-19 kl 1830-2000 i Fort Anna Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Stavehaug, , Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Intresset för grannsamverkan […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2011-08-29

Styrelsemöte nr 6 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 08- 29 kl 1830-2100 i Ängelholms Lädermuseum. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Ulla Lind, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Torbjörn Lindqvist, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Stavehaug, , Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark. Till mötet var kommunstyrelsens ordförande, Åsa Herbst, inbjuden och hon deltog i den inledande […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2011-05-23

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2011-05-24 i Fort Anna. En bilaga. Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Ulla Lind, Toiny Böös, Rolf Malmström, Sven Olof Hoffert, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna till vårterminens sista möte. Före mötesförhandlingarna lät vi oss väl smaka av landgång som ordföranden anskaffat samt underhållas av […]

Kategori: Protokoll | Kommentera