Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-03-12 Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg,. Britt Bengtsson, Brith Åberg, Lars Flodmark, Birgitta Eliasson, John Edholm samt samordnare Lene Hansson Förhindrade: Torgny Bergström, Lotte Lamberth, Torbjörn Ahl, Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte som var förlagt till möteslokalen på restaurang […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2001

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-02-19 Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, , Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm. Förhindrade: Britt Bengtsson, Brith Åberg, Lars Flodmark, Lotte Lamberth, Torbjörn Ahl, , Birgitta Eliasson, samt samordnare Lene Hansson A. Ordföranden Thomas Brorson hälsade alla välkomna  och  kunde finna att endast hälften av Byalagets styrelse […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2001

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-01-22  Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Birgitta Eliasson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm. Förhindrade: Britt Bengtsson, Brith Åberg, Lars Flodmark, Lotte Lamberth, Torbjörn Ahl, Lene Hansson Adjungerad: Karl Magnus Lundgren A. Ordföranden Thomas Brorson hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till Karl Magnus som kommer […]