Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2001

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-01-22  Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Birgitta Eliasson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm. Förhindrade: Britt Bengtsson, Brith Åberg, Lars Flodmark, Lotte Lamberth, Torbjörn Ahl, Lene Hansson Adjungerad: Karl Magnus Lundgren A. Ordföranden Thomas Brorson hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till Karl Magnus som kommer […]

Kategorier
Skrivelser

Till Kommunstyrelsen om Järnvägen, dubbelspåret

28 november 1999  Kommunstyrelsen  Ängelholms kommun Ängelholm Dubbelspåret med omgivning, genom Skälderviken. Den förestående ombyggnaden av järnvägen kommer att påverka oss som bor och vistas i Skälderviken under lång tid framöver. De stora ingreppen i naturen gör att vi vill vara med och påverka. Estetiska hänsyn skall väga tungt. Harmoni och skönhet skall genomsyra hela […]