Styrelsemöte nr 4 2002

Protokoll fört vid  Skeldervikens Byalags styrelsemöte  2002-04-15 

Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, John Edholm
Förhindrade: Sven Erik Johansson, Lars Flodmark, Lennart Rydberg, Evy Jansson, Jan Jansson, Lotte Lamberth

Övriga närvarande: Ruben Bengtsson, Per Rönnberg, Thomas Ekelund, Ulf Wennerholm, Lennart Björk, Sven Erik Dahlgren, Bengt Thomas Strandqvist, Barbro Henningsson, Boel Bengtsson

A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade styrelsen, samt representanterna från Natur och Miljögruppen och Gruppen Strand och brygga som inbjudits speciellt, välkomna till mötet. Mötet hölls i ÄSSS klubbhus för att kunna bereda plats till alla inbjudna deltagare.

B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 18 mars utan ändringar.

C. Gruppernas redovisning:
Miljö och Natur. Torgny Bergström redogjorde för gruppens verksamhetsområde samt berättade därefter om de projekt som utförts på den senaste tiden. 

Strand och Brygga förbereder transporten av bryggmaterialet från vinterförvaringen den 6 maj kl. 18oo. Därefter kommer arbetsmöten att hållas torsdagarna 16 maj, 23 maj samt 30 maj alla kl. 18oo vid Sven Jons udde. Vid dessa möten skall bryggan monteras samt diskuteras vilka andra projekt som bör tas med i gruppens verksamhetsprogram. 

Barn och ungdomsgruppen rapporterade från sitt möte med föräldragruppen vid Errarps skola. Önskemålet att bygga en skatebordsramp vid skolan kvarstår och är gemensamt för grupperna som arbetar vidare mot ett förverkligande.

Tennisgruppen förbereder byte av nät runt tennisbanan, samt målning av klubbstugan. Anskaffning av vindmätare pågår. Avgiften för tennistimmar skall vara 40 kr/tim.

D. Hemsidan.
Torgny redovisade läget med olika alternativ till hemsida. Beslutades att kostnaden inte får överstiga 3000 kr/år och att Torgny driver ärendet. Tomas Johansson är villig att hjälpa till med arbetet.

E. Skrivelser 
Kostnaden för att ansluta sig till EKTV kabelnät kan hämtas på internet (www.ektv.se/ktv/priser.htm).

Thomas Brorsson skriver till kommunstyrelsen och framför våra synpunkter beträffande ombyggnaden av torget i Skälderviken.

F. Övriga frågor.
Ruben Bengtsson informerade styrelsen om läget beträffande radiomasten för 3G nätet som han tidigare berättat om och som förmodas framkalla hälsoproblem vid drift.
Ruben Bengtsson utsågs till kontaktman inom Byalaget när det gäller strålningsfrågor.
Skrivelser mm som utsändes skall undertecknas av Byalagets ordförande vilket f.ö.
gäller för alla grupper

G. Nästa styrelsemöte. 
Hålls i ÄSSS klubbhus kl. 18,45 den 13 maj.
OBS! Ändringen av mötesplats.
Medlemmarna i Historiegruppen och Seniorgruppen inbjuds av gruppledarna att delta i mötet.

Thomas Brorsson John Edholm
Ordförande Sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.