Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 8 2002

Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-09-02  Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, John Edholm Före mötet informerade banverkets arbetschef Tore Lundström byalagets styrelse om de planer och konstruktioner som finnes för etapp 2 av utbyggnaden av dubbelspåret, sträckan från Lingvallen till Ängelholms bangård. Om […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 7 2002

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-07-08 Angående dubbelspåret. Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lotte Lamberth Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, John Edholm, Lennart Rydberg Efter en promenad längs spåret fortsatte mötet hemma hos Jan och Evy som försåg oss med utmärkt förplägnad. Styrelsen tackar för omtanken. 1. Jan […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 6 2002

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-06-10  Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, John Edholm Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade styrelsen välkommen till dagens möte som var förlagt till sammanträdesrummet på biblioteket B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 15 […]