Author Archives: Torgny Bergström

Till Kommunstyrelsen om Byggande i Valhallsskogen

Skälderviken 2003-05-23 Ängelholm Kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Valhallskonsortiet har informerat Skeldervikens Byalag om den skrivelsen som dom skickat in till Stadsbyggnadskontoret i anledning av ny översiktsplan. I denna önskar man bebygga en del av Valhallsskogen. Detta är helt emot vad flertalet Skälderviksbor vill! 1999 gjordes samma framställning från Konsortiet. Vi knackade då dörr och […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Till Valhallskonsortiet angående ”Byggnation i Skälderviken”

Skälderviken 2003-05-23 Valhallskonsortiet  C/o Sven-Åke Andersson Trumpetaregränden 5 226 39 Lund Angående ”Byggnation i Skälderviken” Tack för att ni efterfrågar våra synpunkter på hur områdena i byn skall disponeras. I artikeln i NST som du hänvisar till, uttrycker jag min oro för vad en nedläggning av F-10 skulle få för konsekvenser för de människor som […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2003

Protokoll fört vid Byalagets styrelsemöte 2003-04-24 Plats: Matsalen i Errarps skola. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Lars Flodmark,John Edholm, Torbjörn Ahl, Jan Jansson, Evy Jansson. § 1. Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat . § 2. Föregående protokoll upplästes och godkändes. § 3. Lekplats. Nytt förslag till placering är korsningen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera