Till Kommunstyrelsen om Byggande i Valhallsskogen

Skälderviken 2003-05-23

Ängelholm Kommun
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

Valhallskonsortiet har informerat Skeldervikens Byalag om den skrivelsen som dom skickat in till Stadsbyggnadskontoret i anledning av ny översiktsplan. I denna önskar man bebygga en del av Valhallsskogen. Detta är helt emot vad flertalet Skälderviksbor vill!
1999 gjordes samma framställning från Konsortiet. Vi knackade då dörr och fick fler än 600 namnunderskrifter som var mot en avstyckning av skogen. 

Bifogat översändes vårt svar till Valhallskonsortiet för kännedom.

Med vänlig hälsning
Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag.

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.