Yearly Archives: 2015

Styrelsemöte nr 8 2015-11-04

Styrelsemöte nr 8 2015-11-04 Styrelsemöte nr 8 Skeldervikens Byalag 2015-11-04  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Mats Holm, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug ,Kjell-Erik Olsson, Arne Persson och Malin Larsson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Kommundirektören om tågbuller

Kommundirektör Lilian Eriksson Ängelholms Kommun 262 80 Ängelholm Styrelsen i Skeldervikens Byalag skickade 2014-11-10, bifogad skrivelse, adresserad Miljönämnden i Ängelholm. Efter snart ett år har vi inte fått något svar på denna, för oss, så angelägna fråga. Vi är oroliga över att Trafikverket tydligen försöker komma ifrån sina åtagande angående bullerkraven. Vi skulle vara tacksamma […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2015-10-07

  Styrelsemöte nr 7 i Skeldervikens Byalag 2015-10-07 i Byastugan. Fyra bilagor. Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Mats Holm, Tore Bernstrup, Kent Johansson, Kjell-Erik Olsson, Karin Olsson, Lars Stavehaug, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Barn-och ungdomsgruppen. Gruppen hade ingen […]

Kategori: Protokoll | Kommentera