Yearly Archives: 2015

Till Tekniska kontoret om beläggning av GC-väg i Dalvägens förlängning

Tekniska kontoret Skälderviken 5/10 2015 Badbryggan på Sven Jons udde i Skälderviken har blivit en veritabel succè. Det har medfört en strid ström av gående och cyklister på Dalvägens förlängning mellan Vinkelvägen och Lägervägen. Underlaget på denna branta GC-väg är grus och rundade småstenar. Detta medför att det är omöjligt att ta sig fram med […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2015-09-09

Styrelsemöte nr 6  Skeldervikens Byalag 2015-09-09  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Kent Johansson, Karin Dacke Thall, Tore Bernstrup, Kristin Johansson, Jonna Karlsson, Malin Larsson, Kerstin Paulsson, Anna Stina Arnrup, Lars Stavehaug och Kjell-Erik Olsson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Till Stadsarkitektkontoret om bygglov Lingvallen

Skälderviken 2015-07-28 Till Johan Jacobi Stadsarkitektkontoret Ängelholm Angående Bygglovsansökan för Valhall 6:28, Lingvallen Först som sist vill vi säga att vi välkomnar ny- och tillbyggnader som stärker Lingvallens verksamhet. Men vi kan inte låta bli att påpeka att trafiken till och från Lingvallen redan nu är en olägenhet både när det gäller säkerhet och buller. […]

Kategori: Skrivelser | Kommentera