Yearly Archives: 2015

Styrelsemöte nr 10 2015-12-16

Styrelsemöte nr 10 Skeldervikens Byalag 2015-12-16  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Thore Bernstrup, Kjell Erik Olsson, Mats Holm. Revisorerna Eskil Andgren och Rolf Nilsson samt valberedningen Carin Olsson och Åke Möller närvarade också vid mötet. Ordföranden hälsade oss välkomna […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2015-12-02

Styrelsemöte nr 9 Skeldervikens Byalag 2015-12-02  i Byastugan. Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Jonna Karlsson och Malin Larsson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Gruppen beslutade att […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Gorm

Ja, stormen Gorm var en av de grymmare på länge. Lyckligtvis har vår brygga klarat sig förvånansvärt bra. Räcket på landsidan är lite skevt och ca 10-12 flak ligger på land. Vattnet har varit en bra bit upp på udden under de värsta timmarna kan man se av skräpet runt udden. Hamnplanen i småbåtshamnen stod […]

Kategori: Artiklar | Kommentera