Arkiv för kategori: Protokoll

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte 2018-02-14 i ÄSSS lokal.   Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kanelbullar. Ett varmt Tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal. Ordförande hälsade ett 30-tal deltagare välkomna och mötet öppnades. Dagordningen fastställdes. Årsmötets utlysande godkändes. Till […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 10 2017-12-20

Styrelsemöte nr 10 2017-12-20 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Stavehaug, Lars Flodmark, Kent Johansson, Sven Olof Hoffert, Carin Olsson, Tore Bernstrup, Kjell Erik Olsson och Eskil Andgren. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: God uppslutning under […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 9 2017-11-22

Styrelsemöte nr 9 2017-11-22 Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Lars Stavehaug, Lars Flodmark, Kent Johansson, Thomas Brorson, Kerstin Paulsson, Sven Olof Hoffert, Carin Olsson, Anna Stina Arnrup, Tore Bernstrup och Kjell Erik Olsson Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.  Gruppernas redovisning Barn […]

Kategori: Protokoll | Kommentera