Styrelsemöte 2022-10-18 nr 6

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte nr 6  2022-10-18

Närvarande: Jonna Karlsson, Karin Dacke Thall, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Carin Olsson, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson, Kerstin Paulsson, Christian Carlsson och Mats Holm.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering: Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

Information från de olika grupperna:

Aktivitetsgruppen: Flyers har lämnats utom höstens aktiviteter. Jakt på ”levande” spöken pågår inför spökvandringen.

Bryggruppen: Badstegen och flotten har tagits upp. Korgar och krokar sitter kvar över vintern.

Byastugan: Fönstret är lagat på stugan. Ytterdörrarna har släppt nere vid plåten, detta arbete kan gruppen göra själv. Upprensning utvändigt är gjort.
Grannsamverkan: Lugn månad, förhoppningsvis drar inte alla ner på utebelysningen inför vintermörkret.
Historiegruppen: Få anmälningar till gruppens föreläsning den 22/10, Ordförande påminner på Instagram.
Ev föreläsning till våren: Annica Jörgensen från kommunen berättar om skötseln vid bl a Rebeckaskogen och andra kommunala grönytor i Skälderviken.
Natur och Miljögruppen: Gruppen har haft dialoger med trafik/ parkförvaltningen gällande Gamla Hamnen området.
Redaktionsgruppen: Inget nytt

Dialog:

 • Önskemål om inköp av hopfällbara bord som kan användas vid olika aktiviteter. Ev även inköp av tält till nästa år, detta bestäms under ett möte till våren.
 • Bryggan – korgar och krokar ev inköp till våren.
 • Utvärdering av Gamla Hamnen – Ordförande gick igenom sammanställningen av utvärderingen. Var står vi i styrelsen inför näst kommande år? Dialoger om hur man skulle kunna göra för att underlätta planeringen.
 • Flyers – utskick på hösten och Hamnposten på våren?  
 • Hamnposten – i nästa nummer bl a: Årsmöte, Valhallsskogen, Aktivitetsgruppen, Grannsamverkan, Historiegruppen, Föredrag i församlingshuset, Lokal konstnär, Iskristallerna
 • Stadgarna – ursprungliga stadgarna ändrades 2006. Några ändringar behöver göras, vi tittar på detta till nästa år.
 • Nästa styrelsemöte digitalt i dec?

Beslut:

 • Protokollet från styrelsemöten ses över av ordförande innan det skickas ut till styrelsen och ev. justeringar görs på nästa möte.
 • Inköp av 2 bord görs av ordförande.
 • Bryggan – ”hålet” sidan om trappan sätts igen av brygg gruppen med ett räcke.
 • Sammanställningen av utvärderingen av Gamla Hamnens dag skickas ut till alla som var med och arrangerade dagen för att vi sen ska besluta om Gamla Hamnens dag till nästa år.
 •  Flyers delas ut på hösten och Hamnposten till våren. 
 • Hamnposten – sista dag för inlämning är den 5/12
 • Styrelsemötet i dec blir digitalt, alla grupper mailar in information senast den 5/12. Jonna skickar ut en påminnelse om när alla ska rapportera in.
 • Första styrelsemöte 2023 blir tisdagen den 10/1 kl 19
 • Årsmöte söndagen den 12/2 2023 kl 14 

Vid protokollet                          Justeras

Karin Dacke Thall                    Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.