Kategori: Protokoll

  • Styrelsemöte nr 2 2021- 02-17

    Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 2 2021-02- 17 För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: BoU-gruppen har inte haft ngt fysiskt möte men vi kan glatt meddela att lekplatsen intill Tennisvägen nu fått en grill! Vi förmedlade önskemålet […]

  • Styrelsemöte nr 1 2021-01-29

    Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 1 2021-01-29 För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Gruppen har sedan förra mötet varit i kontakt med Annica Jörgensen på parkförvaltningen gällande vår närmiljö.  Vi är väldigt glada för att vi nu […]

  • Styrelsemöte nr 8 2020-12-11

    Skeldervikens Byalag Styrelsemöte nr 8 2020-12-11 För att undvika risk för spridning av Covid19 har styrelsemötet ersatts med att grupperna rapporterat digitalt från sina respektive områden. Gruppernas redovisning Barn och Ungdomsgruppen: Gruppen har sedan senast haft ett promenadmöte där vi diskuterade vad vi vill ha med i Hamnposten från vår grupp. Vi pratade även lite […]