Styrelsemöte 2022-06-16 nr 4

Skeldervikens Byalag

Styrelsemöte 2022-06-16 nr 4

Närvarande: Jonna Karlsson, Johanna Scotte, Torgny Bergström, Arly Charlesson, Inga-Lill Charlesson, Boel Bengtsson.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. 

Kommande aktivitet

Gamla Hamnens Dag den 2 juli närmar sig och vi startade mötet med att gå igenom checklistan. Bifogat dok.1.

Genomgång av kartan. Bifogat dok. 2.

Information:

 • Vårt samarbete med ICA Källan har uppdaterats. Viktigt att alla känner till att vi inte längre kan skriva upp inhandling på Byalagets konto inför våra gruppträffar. Det gör vi endast om det framkommit i mail till Pernilla med god framförhållning och om det gynnar våra aktiviteter och samarbeten. Läs bifogat dok. 3.
 • När vi handlar till gruppträffar/möten bjuder byalaget på fika till dem som genomför dagsverke i byalagets regi.
 • Rune Brännborn har skänkt 5000kr Byalaget för fint arbete, Torgny ringer och tackar.
 • I senaste Hamnposten har Annica Jörgensen skrivit om Rebecka skogen, om det uppkommer feedback kring detta så be personen maila till Torgny Bergström, så vi kan sammanställa detta till hösten. Detta gäller även andra frågor.

Gruppernas redovisning

Aktivitetsgruppen: Inget nytt

Bryggruppen: Flotten är på plats

Byastugan: Alla hyllor är på plats i förrådet och där är organiserat. Byastugan städad och förberedd inför Gamla Hamnens Dag. 

Grannsamverkan: Inget nytt, info går ut via mail från larmlistan

Historiegruppen: Inget nytt
Trafik och Miljögruppen: Inget nytt
Redaktionsgruppen:
Hamnposten är tryckt och utdelningen har påbörjats.

Dialog:

 • Isbitarna
  Eva-Lisa Persson har kontaktat Jonna angående Hamnposten isbitarna ber om att få synas i Hamnposten och vi kom fram till att de ska få göra presentation i kommande nummer.
 • Tisdagscaféerna

Eva på församlingshemmet hörde av sig och ville ha hjälp med föreläsningar, en tisdag kväll och en lördag fm. Historiegruppen ska ha sin föreläsning på lördag fm och kan även ha denna på tisdag kväll. Jonna förmedlar lite fler av nedanstående tips till Eva.

Flyg museet, SK60, Roland Kjellman – fotograf, Christer – Amnesty. Vi pratade om att vi framöver kan skriva om tisdagscaféet i Hamnposten.

 • HLR – första hjälpen
  Aktivitetsgruppen vill anordna en eller två sådana träffar kommande år. Johanna har varit i kontakt med olika företag. Vi undersöker ifall ett samarbete med församlingshemmet kan vara intressant, utlåning av lokal och/eller dela på kostnad. Jonna pratar med Eva. Vi lyfter detta på höstens första möte.
 • Flyer till hösten
  På höstens möte kommer vi att ta upp vad som ska stå på denna.
 • Sommarfest
  Sommarfesten läggs i början av hösten som en uppstart. Alla styrelsemedlemmar, grupper och sponsorer bjuds in. Vi startar grillen i Gamla Hamnen den 25/8, kl. 18.00. OSA senast 14/8. Jonna skickar ut inbjudan till styrelsen och sedan får de skicka vidare till sina respektive grupper. Jonna och Inga-Lill planerar inhandling.
 • Första styrelsemöte kommer att bli i september. 5/9, kl.19.00 i byastugan.

Nästa möte:
Trafik- och miljögruppen kommer eventuellt att döpas om till Natur och miljögruppen?
Sponsring och samarbeten– vilka företag och dokumentation kring det.
HLR och första hjälpen kurs

Vid protokollet                             Justeras

Johanna Scotte                             Jonna Karlsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.