Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2013-05-22

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2013 – 05-22  i Fort Anna.   Närvarande: Thomas Brorsson, Toiny Böös, Torgny Bergström, Mattias Thilfalk, Karin Dacke Thall, Mats Holm, Sven-Olof Hoffert, Anna Stina Arnrup, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Kent Johansson, Lars Flodmark.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.   Protokollen från styrelsemöte 3 och 4 […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2013-05-22

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag 2013-04-24 i Fort Anna. Två bilagor. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kent Johansson, Rolf Malmström, Kristin Johansson, Mats Holm, Toiny Böös. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till sekreterare valdes Toiny Böös då ordinarie sekreterare meddelat förhinder. Föregående mötes protokoll justeras vid nästa möte då ordinarie sekreterare förväntas […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2013-06-19

Styrelsemöte nr 3 i Skeldervikens Byalag, 2011-03-16, i SIF:s klubblokal. Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Torbjörn Lindqvist och undertecknad sekreterare. Ordföranden hälsade alla välkomna. Val av sekreterare för mötet. Undertecknad valdes till sekreterare. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Sven-Olof […]

Kategori: Protokoll | Kommentera