Arkiv för kategori: Protokoll

Årsmöte 2013

Skeldervikens Byalag Protokoll fört vid årsmöte 2013-02-27 i matsalen, Errarps skola. Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med dopp. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Därefter höll Kerstin Paulsson, behjälplig med bildvisning av Torgny Bergström, ett intressant och mycket uppskattat föredrag om Skälderviken förr i tiden. § 1. Ordföranden […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 2 2013-02-20

Styrelsemöte nr 2 i Skeldervikens  Byalag  2013-02-20 kl 18 30 i scouthuset, Fort Anna.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Karin Dacke Thall samt Sven-Olof Hoffert.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.   Undertecknad valdes att föra dagens mötesprotokoll.   Justering av föregående mötes protokoll uppsköts till nästkommande mötestillfälle.   Gruppernas […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 1 2013-01-16

Styrelsemöte nr 1 i  Skeldervikens  Byalag  2013 – 01 – 16 i Fort Anna.   Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Sven-Olof Hoffert, Bengt- Thomas Strandkvist, Toiny Böös, Lars Flodmark samt Karin Olsson, sammankallande i valberedningen, t.o.m. punkten valberedning.   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.   Föregående mötes protokoll justerades och lades […]

Kategori: Protokoll | Kommentera