Styrelsemöte nr 6 2014-06-11

Styrelsemöte nr 6 i Skeldervikens Byalag 2014-06-11 i Byastugan.

 

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Ulla Lind, Sven-Olof Hoffert, Tore Bernstrup, Kjell-Erik Olsson, Kent Johansson, Mattias Thilfalk, Tore Bernstrup.

 

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

 

Protokolljustering. Protokollet från det senaste styrelsemötet justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning:

 

Barn- och ungdomsgruppen.

Numera 73 medlemmar i FB-gruppen

 

Byastugan.

Hade en arbetsdag den 10/6, maskin måste användas för att jämna ut marken för vattenavrinningen.

 

Grannsamverkan.

1 meddelande från Polisen, annars lugnt.

 

Historiegruppen.

Har haft avslutning och håller nu sommarlov.

 

Natur-och miljögruppen.

Arbete utanför Byastugan är gjort och miljön är finare nu. Blomstervandringen lockade 13 personer och avslutades vid Sven Jons Udde. Det har kommit blommor till torget vid Källan.

 

Pomonagruppen.

Asfalteringen i korsningen Apelvägen-Skånebyn är nu utförd. Svaret på skrivelsen är författat av Ann-Kristin Wiinberg på kommunen och hon är den som är kunnig i de här frågorna i kommunen. Hanteringen av skrivelsen är fel utförd och Tore har fått i princip fria händer vad det gäller insändare till HD.

 

Seniorgruppen.

Möte den 2/6, vissa rykten har hört angående placering av äldreboende. Ulla påpekar att det inte ska vara ett vårdboende utan ett trygghetsboende. Räddningstjänsten vill ha betalt för att komma till ett gruppmöte, styrelsen enas om att ett lämpligt arvode är 0:- då det borde vara en samhällstjänst och därför betalt via skatten. Höstens program på tisdagsträffarna blir: Åke Svensson, 9 sept. Släktforskning, 14 okt. och Brandskydd i hemmet, (Anticimex) 4 nov.

 

Strand-och bryggruppen.

Bryggan är nu på plats, det är även bänkarna men handukshållarna kommer senare. Prislappen landade på ca. 70Kkr. I nästa nummer av Lokaltidningen kommer en artikel om bryggan.

 

Trafikgruppen.

Arbetet med GC-väg på Bjärevägen är i full gång. Korsningen Valhallsvägen-Bjärevägen är farlig för cyklister, markeringen är oklar och incidenter har inträffat, ska tas upp med Tekniska Kontoret för att se vad som kan göras.

 

Övriga frågor.

Frågan gällande utskick om BU-gruppens Facebooksida bordlägges till nästa styrelsemöte då alla berörda inte är närvarande och enighet inte kan uppnås. Förslag om att gå ut med fråga till Larmlistan (LL) angående om de vill ha annan information från Byalaget tas upp, en tillfällig E-mailadress (alias) kan skapas för detta, t.ex. jatillmerinfo@skelderviken.se .

 

Handlingar gällande samråd för Kajutan 1 och Jungmannen har utkommit, Båtsman har försvunnit ur planerna p.g.a. tågbuller.

 

Nej till rastgård på Lövängen, trots önskemål om detta av Byalaget.

 

Skylt angående att man inte ska ta med hundar till Sven Jons brygga ska sättas upp för att förtydliga och komplettera befintliga skyltar som kommunen satt upp.

 

 

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte, onsdagen den 10 september, kl. 18.30 i Byastugan.

 

 

Vid protokollet                                                                                                                                                         Justeras

 

 

 

_________________                                                                                                                                                 __________________

 

Mattias Thilfalk                                                                                                                                                                             Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.