Styrelsemöte nr 7 2014-09-10

Styrelsemöte nr 7 2014-09-10

Styrelsemöte nr 7 i Skeldervikens Byalag 2014-09-10 i Byastugan.

 

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Sven-Olof Hoffert, Tore Bernstrup, Kjell-Erik Olsson,  Mattias Thilfalk, Rolf Malmström, Thomas Brorsson, Kerstin Paulsson, Karin Dacke Thall.

 

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Medlemsantalet ungefär som innan, vi har tappat i periferin.

 

Protokolljustering. Protokollet från det senaste styrelsemötet justerades och lades till handlingarna.

 

Gruppernas redovisning:

 

Barn- och ungdomsgruppen.

Numera 83 medlemmar i FB-gruppen, möte ska diskuteras.

 

Byastugan.

Tomten är vidgjord, maskin på plats. Hasse Nilsson har hjälpt till med utjämning. Lite arbete kvar.

 

Grannsamverkan.

Skyltar utbytta, ett nyhetsbrev har kommit idag.

 

Historiegruppen.

Startade i torsdags och planerade in möten framöver.

 

Natur-och miljögruppen.

Slåttern fungerade bra i år, många på plats. Kommunen var behjälplig. Stenar norr om fyrhuset är flyttade med maskin och tillrättalagda för hand. Svampmöte aktuellt inom det snaraste. Blommorna på torget har klarat sig bra i sommar.

 

Pomonagruppen.

Kommunen har rensat Kungshögen, professionellt gjort.

 

Seniorgruppen.

Första mötet den 15/9. Genomfört Tisdagskaffe´ med Åke Svensson, mycket uppskattat föredrag av honom. Äldreboende, möjligtvis har en placering för boendet men all info är inte tillgänglig ännu. Anticimex kommer att hålla föredrag om säkerhet, de kommer att ta med sig paket som de tycker att man bör ha hemma.

 

Strand-och bryggruppen.

Det har varit en fin sommar med mycket bad, bryggan har fungerat bra. Gruppen hade ett möte i måndags (8/9). 13 nya plankor har graverats. Ekonomin är god men inte i form för en storm. Trappan ska tas upp den 18/9, stegen får vara kvar ett tag till. Diskussioner om bryggan ska ”tätas” till så att dyk inte kan ske, dels nu och dels under vintern. Det finns stockar som ligger illa till för bryggan inför vintern, det diskuteras om dessa ska tas bort/flyttas.

 

Trafikgruppen.

Korsningen Valhallsvägen-Bjärevägen, kommunen tycker inte att det är några problem, avslutas. Arbetet med GC-vägen på Bjärevägen har avstannat, påtryckningar om att det ska utföras ska göras och varför ett uppehåll har gjorts. Tänk på att det är 30 som gäller. Vägen ner till bryggan, Dalvägen-Vinkelvägen, den sista sträckan är bara grus, kan detta åtgärdas? GC ner till 506:ans hållplats (väg 1710) har fått nej men det bör tas upp igen.

 

Övriga frågor.

Tore, Torgny, Kent, Kristin och Toiny har varit på samrådsmöte gällande översiktsplan för Ängelholm. Skälderviken är inte en by utan en stadsdel. Valhallsskogen var med ibland grönstrukturplanen och det finns för närvarande inga planer från kommunens sida gällande bebyggelse där. M, FP, C, EP och S, inga av dem är för det. EP sa ”det är inget som vi kan göra något åt”. Stenelids planerade bebyggelse dröjer. Bostadsbebyggelse planerad på nuvarande cementgjuteri, STARKA, i Rebbelberga. (Alltså inte g:a cementgjuteriet öster om Pomona, som angavs på mötet.) Samrådet avslutas inte förrän i november.

 

Inbjudan till möte 17/9, ”Ängelholm 500 år” har kommit, ansökan om bidrag till firandet 2016 kan göras. OSA 15/9-14 till Christel Ekberg Nyberg.

 

Julmarknad, lördagen den 29/11-14, öppet hus i Församlingshemmet. Tid: 13.00-15.00

 

Utskickskanaler för BU-gruppens FB-sida. Toiny har frågat Mats om kanalerna för info/utskick idag och Mats kommer att skicka ut förfrågan till Larmlistan om detta.

 

Ordf. har fått ett protokoll gällande toaletterna nere vid Byastugan (Sjöbodarna). Taklutningen ändrad till 45 grader, samma öppettider som innan men dessa kan ändras, förutsatt att det byggs för att kunna vara öppet under vinterhalvåret. Ängelholmslokaler har levererat svaret. Byggnationen är överklagad p.g.a. putsad fasad.

 

 

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte, onsdagen den 8 oktober, kl. 18.30 i Byastugan.

 

 

Vid protokollet                                                                                                                                                         Justeras

 

 

 

_________________                                                                                                                                                 __________________

 

Mattias Thilfalk                                                                                                                                                                              Toiny Böös

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.