Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2011-05-23

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2011-05-24 i Fort Anna. En bilaga. Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Ulla Lind, Toiny Böös, Rolf Malmström, Sven Olof Hoffert, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna till vårterminens sista möte. Före mötesförhandlingarna lät vi oss väl smaka av landgång som ordföranden anskaffat samt underhållas av […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2011-04-18

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag, 2011-04-18, i Scoutgården. Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Mats Holm, Kerstin Paulsson, Ulla Lind och undertecknad sekreterare. Ordföranden hälsade alla välkomna. Val av sekreterare för mötet. Undertecknad valdes till sekreterare.Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Mats meddelade att inbrott förekommit […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 3 2011-03-16

Styrelsemöte nr 3 i Skeldervikens Byalag, 2011-03-16, i SIF:s klubblokal. Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Torbjörn Lindqvist och undertecknad sekreterare. Ordföranden hälsade alla välkomna. Val av sekreterare för mötet. Undertecknad valdes till sekreterare. Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Sven-Olof […]

Kategori: Protokoll | Kommentera