Arkiv för kategori: Protokoll

Styrelsemöte nr 8 2011-10-24

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 10-24 kl 1830- 2000 i Fort Anna. Två bilagor. Närvarande: Toiny Böös Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Mats Holm, Lars Stavehaug, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark. Som ordförande tjänstgjorde i dag Toiny. Han hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll. Justering sköts upp till nästa styrelsemöte […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 7 2011-09-19

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 09-19 kl 1830-2000 i Fort Anna Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Stavehaug, , Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark. Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Gruppernas redovisning. Grannsamverkan. Intresset för grannsamverkan […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 6 2011-08-29

Styrelsemöte nr 6 i  Skeldervikens  Byalag  2011- 08- 29 kl 1830-2100 i Ängelholms Lädermuseum. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Ulla Lind, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Torbjörn Lindqvist, Tore Bernstrup, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Stavehaug, , Sven Olof Hoffert, Lars Flodmark. Till mötet var kommunstyrelsens ordförande, Åsa Herbst, inbjuden och hon deltog i den inledande […]

Kategori: Protokoll | Kommentera