Styrelsemöte nr 11 2014-12-17

Styrelsemöte nr 11 Skeldervikens Byalag 2014-12-17 i Byastugan.
Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Kjell-Erik Olsson, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Torgny Bergström, Tore Bernstrup, Anna Stina Arnrup, Kristin Johansson, Kent Johansson
Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.
Gruppernas redovisning
Byastugan: Inget nytt sen senast.
Grannsamverkan: Klagomål på en belysningsstolpe vid Ravinvägen där lampor ej fungerar, en stolpe ska bytas. Annars inget nytt att rapportera.
Historiegruppen: Inget att rapportera.
Natur-och miljögruppen: Inget nytt sen sist. Aktiviteterna vid gamla Hamnen kommer att diskuteras vid nästa Gruppmöte. Pomonagruppen: Inget nytt att tillföra.
Seniorgruppen: Eftersom Ulla Lind avgår som gruppledare med omedelbar verkan tackar ordförande henne för väl utförda tjänster inom seniorgruppen och Byalaget. Rolf pratat med församlingshemmet ang. teman till vårens Tisdagskaféer, återkommer med mer info när Titti tillträder sin tjänst på församlingshemmet.
Toiny pratat med Jan Olof Sewring gällande seniorboende. Alla parter var samlade igår för ett möte gälIande seniorboendet. Nytt möte i början av januari, därefter möte en gång i veckan. Finansiärerna är klara. Byggherre ej klar. Anläggningen blir helt privat. Byggstart någon gång under 2015. Placering norr om Lingvallen där Kyrkstigen gör en vinkel. Styrelsen eniga om att vi bjuder in Sewring till årsmötet för att berätta om planerna kring seniorboendet.
Strand-och bryggruppen: Bänkar, korgar och flaggstång är intagna inför vintern, men trappan är kvar. Trafikgruppen: Pia från Lingvallen har inte återkommit med svar till gruppen. Ännu ej klarlagt vem som är markägare till marken vid parkeringen. Årsberättelse från varje grupp ska vara inkomma senast den 15 januari-15
övriga frågor
Hamnposten: Toiny skriver Backspegeln i Hamnposten.
Medlemmar har påpekat att Coloramas rabatt (20%) endast gäller färg!
Toiny kollar upp om detsamma gäller Nordsjö idé & design och Flüggers färg.
Lövängen: Hanna Sandgren på kommunen har gett svar om Lövängen. Ängen kommer i framtiden att var en gräsäng, med klippning 1 gång/ år, annars en slaghacksyta, klipps då 2 ggr/år.
Årsmötet: Alla gruppledare läser upp sina årsberättelser. Sewring berättar om seniorboendet.
Julmarknaden: Mycket positivt för församlingshemmet, har beslutat sig för att skänka en kyrkkollekt till scouterna. Knutsfesten den 11/1-15 : Tomten, gottepåsar och musiken klar. Torgny gör inbjudningslappar, delas ut på sedvanlig vis den 5/1. Möteschema för 2015 fastslaget: 14/1, 18/2, 18/3, 15/4, 27/5. Årsmöte den 25/2
Nästa möte onsdagen den 14/1-15
Ordförande avslutade mötet med en önskan om God Jul och Gott Nytt År.
Vid protokollet Justeras
Karin Dacke Thall Toiny Böös
Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.