Styrelsemöte nr 1 2014-01-14

Styrelsemöte nr 1 Skeldervikens Byalag 2015-01-14 i Byastugan.
Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Kjell-Erik Olsson, Lars Flodmark, Mats Holm, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Torgny Bergström, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Bengt Thomas Strandkvist, Kristin Johansson, Thore Bernstrup
Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.
Gruppernas redovisning
Byastugan: Har haft ett protokollfört möte där de enades om att äska pengar på sammanlagt 7000:- till bl a belysning. Detta belopp beviljades av styrelsen. Se bilaga 1.
Grannsamverkan: Informatör från polisen är sjukskriven så just nu finns ingen ny kontaktperson från polisens sida. Nytt asfaltsgäng från England som försöker att få arbete, gör ej färdigt arbeten och tar betalt i förskott, lurendrejeri fullt ut, dålig kvalitè på asfalten och dåligt utfört arbete.
Historiegruppen: Gruppmöte 15/1.
Natur-och miljögruppen: Förslag på datum till aktiviteter vid gamla hamnen 27 el 28 juni 2015,
Beslut söndag den 28 juni. Gruppen fortsätter att planera för denna dag. Pomonagruppen: Inget nytt att tillföra.
Seniorgruppen: Haft kontakt med Titti och bokat den 3/3-15 i församlingshemmet för tisdags-cafeet, JanOlof Sewring ska komma dit och informera om seniorboendet.
Toiny bjudit in Sewring till nästa styrelsemöte.
Mer planering kommer att göras gällande cafe teman under våren.
Strand-och bryggruppen: Bryggan kom lyckligt ur den senaste stormen, rätt många flak har flugit av som det var tänkt och vinterstegen ligger på havets botten men den kan bärgas. Tackar våra brygg ingenjörer för allt arbete som gjort att den inte har gett vika, inga stockar fanns i vattnet denna gången. Inga större kostnader för att ordningsställa bryggan ev lite på stegen.
Bryggruppen har städat upp så att det inte ser alltför illa ut. Garantibesiktning av bryggan den 15 april, då kallas totalentreprenören.
Trafikgruppen: Parkeringsplatsen vid Lingvallen tillhör Kommunen.
Övriga frågor
Ekonomirapport från Torgny
Hamnposten : Torgny skriver i Hamnposten att Karin blir tillförordnad sekreterare fram till årsmötet.
Årsmötet: I skolans matsal kl 19
Sewring kan inte komma på årsmötet. Istället visar (Historiegruppen) Torgny och Kerstin bilder från förr i tiden från cafeerna i Skälderviken.
Knutsfesten den 11/1-15 : 50 barn fick godispåsar, allt mycket lyckat. Årsmöte den 25/2 kl.19 i skolans matsal
Nästa möte onsdagen den 18/2 kl.18.30 i Byastugan
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet Justeras
Karin Dacke Thall Toiny Böös
Bilaga 1
Protokoll fört vid möte i Byastugsgruppen 2015-01-07
Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Flodmark, och Sven-Olof Hoffert.
Förhindrad Toiny Böös
Gruppen enades om att av styrelsen, begära medel för inköp och förbättring av Byastugan enligt följande:
Ny belysning över borden: beräknad kostnad 2.000:-
Ny belysning för ”utställningsväggar” beräknad kostnad 3.000:-
Inköp av ramar för att visa historiegruppens bilder beräknad kostnad 2.000:-
Hela gruppen samlas till våren-sommaren, för att gemensamt bygga ”bord-bänkar” av överblivet material från brygg bygget, samt att forsla bort sådant som inte längre kan användas.
Thomas Brorsson
Gruppledare
Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

1 Kommentar

  1. blandare rostfri skriver:

    Stor layout samt perfekt interaktionsfärdigheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.