Arkiv för kategori: Protokoll

Årsmöte 2014

    Skeldervikens Byalag   Protokoll fört vid årsmöte 2014-02-26 i matsalen, Errarps skola.   Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med dopp. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta.   Ordföranden hälsade ett 50-tal deltagare välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes. Årsmötets utlysande godkändes. Till ordförande för mötet valdes […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 2 2014-02-18

Styrelsemöte nr 2 i Skeldervikens Byalag 2014-02-18 i Byastugan.. Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kristin Johansson, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Mats Holm, Rolf Malmström, Mattias Thilfalk, Kent Johansson, Anna-Stina Arnrup, Sven-Olof Hoffert   Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Protokollet från det senaste styrelsemötet justerades och lades till handlingarna.   Gruppernas redovisning:   Barn- och […]

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 1 2014-01-15

Styrelsemöte nr 1 i Skeldervikens Byalag 2014-01-15 i Byastugan. En bilaga. Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson, Toiny Böös, Rolf Malmström, Bengt- Thomas Strandqvist, Kent Johansson. Karin Olsson, sammankallande i valberedningen, deltog under del av mötet. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. Protokolljustering. Protokollen från det senaste styrelsemötena justerades och lades […]

Kategori: Protokoll | Kommentera