Styrelsemöte nr 2 2015-02-18

Styrelsemöte nr 2 Skeldervikens Byalag 2015-02-18 i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Sven-Olof Hoffert, Kerstin Paulsson, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Torgny Bergström, Anna Stina Arnrup, Thore Bernstrup, Åke Möller, JanOlof Sewring,

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Byastugan: Gruppen har tittat på belysning till Byastugan, men annars har det inte hänt något sen sist.

Grannsamverkan: Protokoll från polisen som vanligt, allt kommer på larmlistan. Titta gärna på ”Stoppa tjuven” som nu går på Tv.

Historiegruppen: Fått en ny gruppmedlem, är nu 14st.

Natur-och miljögruppen: Mailväxling har skett mellan gruppen och kommunens parkingenjör Hanna Hanzèn gällande hundrastplast vid Lövängen, träd som fallit i Kägleån, ev flytt av stenar på ängen vid Gamla hamnen och plana ut vid nedfart till Hunnabadet. Hanna kommer till Byastugan den 5 mars kl 13 för att diskutera dessa ev åtgärder. Gamla Hamnen dag den 28/7 planeringsmöte den 3 mars kl 17.30 repr. Från alla grupper är välkomna.

Pomonagruppen: Gruppen har efterlyst bilder/foto från gamla Pomona, inte kommit in något än.

Seniorgruppen: Tisdagscafèer: JanOlof Sewring den 3/3, Johan Brinck en 14/4 Minnesmärken i Ängelholmsbygden, Thore Månsson den 12/5 kåserar om människor och händelser i Ängeholmsbygden på 1700 talet.

Strand-och bryggruppen: Inget hänt sen sist, stegen ligger kvar på botten, gruppen väntar på bra väder för att kunna ta upp den. Nya namn på gång till nya brädor.

Trafikgruppen: Kontakt med Lars Stavehaug, trafiken på Bjärevägen har lugnats ner något sen det kom farthinder i form av vägbulor vid Bjällerödsvägen.

Övriga frågor

Valberedningen: Huvudsakligen omval, seniorgruppen ny vice gruppledare på gång Lars Stavhaug, Ny Sekreterare Karin Dacke Thall

Ekonomirapport: Torgny presenterade rapporten som kommer att visas på årsmötet.

Verksamhetsberättelsen: Berättelsen läggs ut som nyhet på hemsidan.

Årsmötet: I skolans matsal den 25/2 -15 kl 19

Ica Källan sponsrar med fika till årsmötet.

Seniorboendet: JanOlof Sewring berättade om planerna på ett seniorboende vid Lingvallen. Denna information kommer även att delges de som närvarar på tisdagscafèet i församlingshemmet den 3 mars.

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Karin Dacke Thall Toiny Böös

Bilaga 1

Protokoll fört vid möte i Byastugsgruppen 2015-01-07

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Flodmark, och Sven-Olof Hoffert.

Förhindrad Toiny Böös

Gruppen enades om att av styrelsen, begära medel för inköp och förbättring av Byastugan enligt följande:

Ny belysning över borden: beräknad kostnad 2.000:-

Ny belysning för ”utställningsväggar” beräknad kostnad 3.000:-

Inköp av ramar för att visa historiegruppens bilder beräknad kostnad 2.000:-

Hela gruppen samlas till våren-sommaren, för att gemensamt bygga ”bord-bänkar” av överblivet material från brygg bygget, samt att forsla bort sådant som inte längre kan användas.

Thomas Brorsson

Gruppledare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.