Förslag till detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118, Förskola

Nu är planen för förskolan ute på förslag.  Samrådsmötet är på Stadsbiblioteket onsdagen 23 juni kl. 17.30.

Vill man läsa på innan kan man går dit göra det på Stadshuset, Stadsbiblioteket eller kommunens hemsida.
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/planer/Detaljplaner/Pagaende-detaljplner/Forslag-till-detaljplan-for-del-av-fastigheten-Skalderviken-175118-Forskola/
Efter påpekande från Byalaget finns planförslaget också på Skäldervikens bibliotek. (Man brukar ju alltid ha planförslag tillgängliga på det loka biblioteket, men av någon anledning hade det missats i detta fallet)

Sprid gärna denna information  så att alla som är intresserade deltar.

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar

Klart för bad

Badklart

2010-06-13
Rapport från Sven Jons udde söndag morgon:

Nu är stegen på plats och fågelsmutsen bortsopad. Så då kan det bli sommar.

Bryggruppsledarna Lars och Bengt-Thomas hälsar oss alla välkomna!

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar

Namnlista mot byggande i Valhallsskogen

Thomas Brorsson, Toiny Böös och Lars Stavehaug överlämnar namnlistan ” Vi protesterar mot att det skall byggas i Valhallsskogen”  till Kommunalrådet Åsa Herbst. Tillsammans med listan lämnades också  nedanstående följebrev.

Skälderviken 2010-05-31
Vi i Skeldervikens Byalag vill bevara hela Valhallskogen

 

Medlemmarna i Byalaget har gett styrelsen i uppdrag att göra allt vi kan för att skogen skall förbli en obebyggd oas.

När man nu i den Fördjupade översiktsplanen för Barkåkra, till skillnad från samrådsförslaget och tidigare översiktsplaner, plötsligt föreslår att delar av Valhallskogen skall bebyggas – dels i söder där en förskola redan planeras, dels i nordväst där bostadsbebyggelse föreslås, såg vi oss tvingade att agera.

Ett tjugotal personer har gått runt till i princip alla som bor i Skälderviken och Pomona för att ta reda på vad man tycker. Vid besöken har vi framfört Byalagets synpunkter och gett alla möjlighet att skriva på en lista mot all bebyggelse i Valhallskogen.

De som varit för att de byggs en förskola vid Bjärevägen eller hyresfastigheter vid Errarp´s skolan (eller båda) har ombetts att inte skriva på. Några som inte bor i området, men som känt för frågan, har också skriv på.

Vi har fått in 992  namnunderskrifter mot byggande i skogen.  

Mindre än 5% av de personer vi pratat med, är positiva till att någon del av skogen bebyggs.

Svaren från de boende borde vara tillräckligt för att man från politiskt håll skall lyssna på sina väljare och lämna skogen obebyggd!

Kategori: Artiklar | Kommentera