Till Kommunfullmäktige om Förskola i Valhallsskogen

Till Kommunfullmäktige i Ängelholm, ledamöter och ersättare.
Inför Kommunstyrelses och Kommunfullmäktiges beslut om:

Detaljplan Skälderviken 175:118, Förskola

Varför finns ett så starkt motstånd till en ny förskola i Valhallskogen?
Ängelholms kommun har, så länge det funnits översiktplaner, tydligt visat att man vill bevara Valhallskogen. Detta har ett massivt stöd hos alla som bor i området. Detta bekräftades, senast våren 2010, med att nära 1000 skrev på en lista mot all ytterligare bebyggelse av skogen. Det har följaktligen blivit en av Skeldervikens Byalags viktigaste frågor att driva.
I samband med att bebyggelsen vid Ejdervägen tilläts, krävde och fick kommunen det nu aktuella området utan kostnad. En bit av skogen var ”säkrad” och planlades som Natur.
Då framstår det som obegripligt att kommunen vill bygga på denna plats. Vilket förtroende har skogsägaren för kommunen vid nästa förhandling om ett köp av skogen? Som någon nyligen så klokt sa ”Man måste kunna lita på en kommun”. Vi tror och hoppas att kommunen fortfarande vill bevara Valhallsskogen som en tätortsnära skog.

I planförslaget pekas på att:

 • Läget i Valhallsskogen är mycket lämpligt för en förskola.
  Det må så vara men det hindrar inte att andra lägen också är det, eller till och med lämpligare.
  Det är här synnerligen anmärkningsvärt att en kommunal utvärdering av olika alternativ till annan placering av förskolan, som det refereras till, överhuvudtaget inte har dokumenterats av kommunen.
 • Området vid Errarpsskola är under utredning i ett större sammanhang.
  Den utredningen måste ta fart snarast. Enligt BUN bör en 7 – 9 skola stå klar 2015. Den fördjupade översiktsplanen över Barkåkra är inte kontroversiell i den delen som gäller bebyggelse på Stenelid och hindrar därför inte utredningen. Vidare är trafiksituationen vid Errarpsskola kaotisk. En infart till Lingvallen från väg 1710 bör också ingå i det tankearbetet.
 • Det är bråttom.
  Det är motsägelsefullt att tala om vikten av att snabbt få en förskola och att samtidigt ha insikten om att överklaganden avsevärt kommer att fördröja processen.

Hur ser det ut om 3 – 5 år? (så lång tid tar det kanske med alla överklaganden)
Antag att överklaganden avslås.
Några privata förskolor har säkerligen startats i området, förskolan på Erraps ängar håller på att byggas och en ny förskola är planerad inom gångavstånd från Stenelid. Då finns det kanske inte något behov av en förskola i Valhallsskogen. Då står vi med en plan som tillåter att det byggs i Valhallsskogen. Hur kommer nästa gäng politiker att resonera kring ett område som ju ”i alla fall egentligen skulle bebyggas”?

Vi vädjar till dig som politiker att se till att spara skogen till glädje och nytta för alla, även kommande generationer.

För Skogsgruppen i Skeldervikens Byalag

Lars Stavehaug                                                         Torgny Bergström
Tel. 0431-218 69                                                       0431-200 88

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

2 Kommentarer

 1. Thomas Johansson skriver:

  Hej,

  Läs gärna artikel om situationen för Skäldervikens mindre barn vilka också är ortens framtid http://hd.se/angelholm/2011/11/23/tung-vantan-pa-ny-forskola/
  Ni har starkt tagit ställning och drivit motstånd som bygger på underskrifter för en mycket stor exploatering av skogen. Om ni lagt lite kraft på att undersöka vad boende i Skälderviken tycker om byggnation av förskolan på föreslagen plats hade ni kanske varit lite mera nyanserade för det tror jag hade delat de boende i ca 50% för och 50% emot.

  Vänliga hälsningar

  Thomas Johansson (Före detta medlem)

 2. Torgny Bergström skriver:

  Thomas Johansson
  Det fanns förslag på att bygga Seniorboende och Förskola i Valhallsskogen när vi gick runt med listan. Det var några få som tyckte att det var bra och skrev då inte på.
  Men en förkrossande majoritet skrev på för att de tyckte det var viktigt att bevara skogen och såg alternativa placeringar av de angelägna byggprojekten, Seniorboende och Förskola.
  Sen är det konstigt att läsa i NST 2011-11-23 att BUNs ordförande inte räknat med överklagande. Det påpekade vi tydligt i vår skrivelse till KF.

  Torgny Bergström

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.