Namnlista mot byggande i Valhallsskogen

Thomas Brorsson, Toiny Böös och Lars Stavehaug överlämnar namnlistan ” Vi protesterar mot att det skall byggas i Valhallsskogen”  till Kommunalrådet Åsa Herbst. Tillsammans med listan lämnades också  nedanstående följebrev.

Skälderviken 2010-05-31
Vi i Skeldervikens Byalag vill bevara hela Valhallskogen

 

Medlemmarna i Byalaget har gett styrelsen i uppdrag att göra allt vi kan för att skogen skall förbli en obebyggd oas.

När man nu i den Fördjupade översiktsplanen för Barkåkra, till skillnad från samrådsförslaget och tidigare översiktsplaner, plötsligt föreslår att delar av Valhallskogen skall bebyggas – dels i söder där en förskola redan planeras, dels i nordväst där bostadsbebyggelse föreslås, såg vi oss tvingade att agera.

Ett tjugotal personer har gått runt till i princip alla som bor i Skälderviken och Pomona för att ta reda på vad man tycker. Vid besöken har vi framfört Byalagets synpunkter och gett alla möjlighet att skriva på en lista mot all bebyggelse i Valhallskogen.

De som varit för att de byggs en förskola vid Bjärevägen eller hyresfastigheter vid Errarp´s skolan (eller båda) har ombetts att inte skriva på. Några som inte bor i området, men som känt för frågan, har också skriv på.

Vi har fått in 992  namnunderskrifter mot byggande i skogen.  

Mindre än 5% av de personer vi pratat med, är positiva till att någon del av skogen bebyggs.

Svaren från de boende borde vara tillräckligt för att man från politiskt håll skall lyssna på sina väljare och lämna skogen obebyggd!

Kategori: Artiklar | Kommentera

Höghus i Valhallskogen?

 

Här bakom förskolan på Bjällerödsvägen är det på förslag att det skall få byggas 4-våningshus med sammanlagt 50 lägenheter.
Alla i Skälderviken och Pomona har fått en lapp i lådan som talar om Skeldervikens Byalags inställning.
Läs lappen och kom till samrådsmötet i Errarps skola onsdagen den 28 april kl. 18.30

Läs lappen!

Kategori: Artiklar | Kommentera

Miljö och Naturgruppen bjuder in

Lyssna på fågelsång och se på växter
Söndagen den 25 april går vi en runda i Nybroskogen och lyssnar på fågelsång. Jan Jansson och Thomas Rönnertz talar om vilka fåglar som hörs. Vi ser också på allt som växer i skogen och Evy Jansson hjälper oss att examinera. Lämplig utrustning är kikare, grova skor och en kaffekorg. Vi startar kl. 9 hemma hos Jan och Evy, Ankarvägen 1 (tidigare Via Marina 1). Vandringen beräknas ta 2-3 timmar.
Städa strand och udde
Måndagen den 3 maj kl. 18.00 träffas vi i gamla hamnen vid minnesmärket för att städa kusten norrut fram till Lingvallsbadet. Tag med dig handskar, vi har plastsäckar.

Alla är välkomna!

Kategori: Artiklar | Kommentera