Fördjupad översiktsplan för Barkåkra

Stadsarkitektkontoret har tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för området Barkåkra som nu finns att läsa på kommunens hemsidan. Se planen!

Samrådsmötet kommer att hållas i Errarpsskola den 25 augusti kl. 18.30. Byalagets styrelse kommer att lämna synpunketer på planen. Vill du vara med och ställa frågor och säga ditt, gör du det på mötet i skolan den 25 augusti. Byalagets styrelse är också angelägen om att du medverkar med dina synpunkter i den skrivelse som de kommer att lämna in. Ta kontakt med någon i styrelsen.planomradet

Kategori: Artiklar | Kommentera

Växtvandra utmed järnvägen

Torsdagen den 20 augusti kl. 18.00 upprepar vi den vandringen vi gjorde för ett år sen. Vi träffas i gamla hamnen där skärblad växer mellan toaletten och en sjöbod och går till ekudden nedanför Lingvallen där orkidén, skogsknipprot, växer i skogsdungen. Vi ser hur växtligheten förändras i det som nyanlagts i samband med järnvägens utbyggnad.
I fjor var det mållor som dominerade på vallarna, vad har hänt med dem? Det finns också några nya arter att notera.
Alla är välkomna!
Evy Jansson och Torgny Bergström leder vandringen.

Kategori: Artiklar | 1 Kommentar

Sista järnvägsövergången

Så är då sista järnvägsövergången för gående och cyklande stängd, den till Sven Jons udde. Vi slipper ni krångla med cyklar och snärja in hundar i den gula laburinten.

Ny tar vi oss säkert under spåren. En av de mycket få sakerna som är bra med ombyggnaden till dubbelspår.

Laburinten har gjort sitt

Laburinten har gjort sitt

Gångtunneln är raka vägen till bryggan

Gångtunneln är raka vägen till bryggan

Kategori: Artiklar | Kommentera