Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2003

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2003-01-16 Närvarande Thomas Brorson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, Birgitta Eliasson, John Edholm och Kjell-Erik Olsson. Förhindrade Lars Flodmark, Torbjörn Ahl. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade de närvarande välkomna till årets första möte. Mötet godkände protokollet från föregående möte. Kjell-Erik Olsson redogjorde för projekt rädda […]

Kategorier
Protokoll

Styrelsemöte nr 9 2002

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte 2002-10-14 Närvarande: Thomas Brorson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg Förhindrade: Lars Flodmark, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm, Lotte Lamberth. 1. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade alla välkomna till mötet. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 2 september 2002. 2. Gruppernas redovisning: Seniorgruppen: —ingen representant närvarande. […]

Kategorier
Skrivelser

Till Kommunstyrelsen om GC-väg fram till Barkåkra kyrka

Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 Ängelholm Skälderviken 2002-09-03 Angående GC-väg fram till Barkåkra Kyrka. Det framkom vid gårdagens styrelsemöte med Skeldervikens Byalag att ett flertal i byn har framfört önskemål om att gc vägen som går förbi F-10 förlängs fram till Barkåkra Kyrka. Många äldre vill gärna kunna gå eller cykla ut till kyrkogården för […]