Till Banverket om Utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken

Skälderviken 2004-03-08

Banverket
Projektchef Christer Möller
Projekt Hallandsås, Petersberg
269 96 Båstad

Utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken.

Efter att ha varit på informationsmötet på Errarps skola och därefter tagit del av DHI´s rapport om utspädningsförhållanden i Skälderviken tycker vi i Skeldervikens Byalag att det är fullständigt oacceptabelt att släppa ut vatten från tunnelbygget enligt ert förslag. I rapporten framgår att önskad utspädning av avloppsvattnet med havsvatten är 1000 gånger för att undvika negativ påverkan i form av synligt eller på annat sätt besvärande slam. Detta uppnår man enligt rapporten, i det aktuelle området, 1200 meter från utsläppsplatsen.
Därför önskar vi svar på följande frågor:
1. Varför inte släppa ut vattnet där det hör hemma dvs. på Hallandsåsen? Det finns säkert utmärkta grusåsar som kan ta hand om vattnet den naturliga vägen.
2. Om det måste ledas bort varför då inte använda det till bevattning? På den 9 km långa sträckan finns det säkert många som skulle behöva vattnet på sina fält.
3. Under badsäsongen råder det mycket ofta pålandsvind och strömmarna är svaga. Detta gör att utspädningsförhållandet vid våra badplatser nedanför Lingvallen, Sven Johns Udde, Skepparkroken och Hunnabadet blir mycket mindre än 1/1000 även om man räknar med den längre ledningen, som är angiven till 600 m. utanför stranden. Varför då inte lägga utsläppspunkten mer än 1200 m från stränderna? I denna punkt, där det är djupare, träffar avloppsvattnet dessutom på det utströmmande vattnet från Rönne Å, vilket torde ha en gynnsam effekt.
4. Vad blir merkostnaden för dessa extra 600 meter?

Vi hoppas att ovanstående skall leda in era tankar på nya banor. Man kanske rentav kan spara en massa pengar genom att återföra vattnet till åsen. Om detta inte är möjligt bör den merkostnad som en längre ledning medför, flerfaldigt uppvägas av de uteblivna olägenheter för de boende och badande i Skälderviken och Skepparkroken samt den för Banverket, i detta känsliga område, minskade risken för dåligt rennomé

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Skeldervikens Byalag

Thomas Brorson
Ordf.

Osa
Thomas Brorson
Matrosvägen 1
262 61 Ängelhom

Kopia på detta brev skickat till Miljöchef Björn Berseus Ängelholms Kommun

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.