Till Miljöchef Björn Berseus om tågens tutande

Skrivelse till Miljöchef Björn Berseus ang. tågens tutande.

Ängelholm Kommun
Miljöchef Björn Berseus
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2004-02-27

Hej Björn!

Byborna i Skälderviken är mycket trötta på tutandet från tågen. Enligt era mätningar är ljudnivåerna så höga att de är hälsovådliga. Frågan togs upp på Byalagets årsmöte och diskuterades livligt. Någon var rädd för att övergångarna stängs om vi klagar och andra tyckte att det kanske var risk för att man tidigarelägger undergångarna och då får onödigt långa byggtider med allt vad det innebär av störningar för de kringboende.
Årsmötets majoritet enades om följande: Vi måste få ett slut på tutandet. Vi anser att det skall byggas enklare typ av bommar, liknande de vid stationen i centrum, vid de befintliga övergångarna kanske också med någon diskret ljudsignal. Om detta alternativ blir svårt att få igenom på grund av för höga kostnader kan vi ev. tänka oss att övergången mitt på Lägervägen kan stängas men att övriga förses med enkla bommar.

När kan detta vara genomfört?

Med vänlig hälsning
Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag.

Osa:
Thomas Brorsson
Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm
0431-201 91
brorsson.thomas@telia.com

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.